LCA – wyraźniej widoczny w obszarach rozwojowych
Prof. Andrzej Marcinkowski z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej (na zdjęciu drugi od prawej) w swojej pracy badawczej zajmuje się między innymi: oceną cyklu życia (LCA), inżynierią produkcji, symbiozą przemysłową oraz efektywnością energetyczną. Jako ekspert aktywnie współpracujący z zespołem projektu LCA4Regions zgodził się na wywiad i krótkie podsumowanie osiągnięć i wyzwań projektu.
LCA4Regions
2023-06-29, 10:13
LCA sprzyja faktom – fakty budują potencjał z korzyścią dla środowiska
Profesor Tomasz Nitkiewicz (na zdjęciu pierwszy od prawej) jest specjalistą w zakresie zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwami sektora energetycznego. Jest także autorem monografii habilitacyjnej pt. „Ekologiczna ocena cyklu życia produktu w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych".
Jako ekspert aktywnie współpracujący z zespołem projektu LCA4Regions zgodził się na wywiad i krótkie podsumowanie osiągnięć i wyzwań projektu.
LCA4Regions
2023-06-29, 09:49
Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027
Oznacza to, że oba działania zaplanowane w Regionalnym Planie Działań Województwa Łódzkiego w ramach projektu AQUARES zostały zrealizowane
AQUARES
2023-03-10, 10:48
Zielone zamówienia publiczne na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii covid-19 i sytuacji kryzysowych
W dniach 7-8 lipca 2022 r. w Mediolanie (Włochy) w ramach projektu GPP4Growth zorganizowane zostały warsztaty dotyczące możliwości stosowania zielonych zamówień publicznych w celu zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania pandemii COVID-19 i innych sytuacji kryzysowych na gospodarkę i stan środowiska w UE.
GPP4Growth
2022-08-15, 09:19
Zielone zamówienia publiczne w regionach partnerskich projektu GPP4Growth w czasie pandemii COVID-19 i sytuacji kryzysowych
W dniu 27 czerwca 2022 r. w ramach projektu GPP4Growth zorganizowane zostały warsztaty w formule on-line, dotyczące systemów monitorowania i wskaźników dotyczących realizacji zielonych zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19 w regionach partnerskich ww. projektu.
GPP4Growth
2022-08-08, 09:04
Województwo Łódzkie wspiera ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej
W maju 2022 r. Województwo Łódzkie zakończyło pracę na regionalnym planem działania wspierającym wykorzystanie oceny cyklu życia produktu (LCA – ang. life cycle assessement ) w realizacji polityki regionalnej. Plan działania jest oficjalnym dokumentem i zarazem efektem I fazy projektu LCA4Regions - „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej”.
LCA4Regions
2022-07-13, 07:34
VII międzynarodowe spotkanie partnerów LCA4Regions – Portugalia, 16-17.03.2022 r.
VII spotkanie partnerów projektu „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej” - LCA4Regions (Program INTERREG Europa) zostało zorganizowane przez stowarzyszenie gmin regionu Baixo Alentejo w Portugalii - CIMBAL. Wydarzenie poświęcone było wymianie doświadczeń i dobrych praktyk powiązanych z metodologią oceny cyklu życia produktów i usług (Life Cycle Assessment – LCA) oraz omówieniu Regionalnych Planów Działań mających na celu podniesienie konkurencyjności lokalnych gospodarek i poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wdrożenie rozwiązań inspirowanych projektem.
LCA4Regions
2022-04-08, 14:55
Dołącz do projektu CE-Connector i pozyskaj środki na rozwój swojego startupu!
Jesteś startupem i szukasz inwestora? A może jesteś aniołem biznesu i chcesz zainwestować? Głównym celem projektu CE-Connector jest edukacja i łączenie aniołów biznesu oraz publicznych środków finansowych w celu wypełnienia luki finansowej, z którą spotykają się młode, innowacyjne firmy.
CE-Connector
2021-12-15, 07:45
V międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions - Województwo Łódzkie 28-30.09.2021 r.
Partnerzy projektu pt. „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej” - LCA4Regions (program Interreg Europe) spotkali się ponownie, aby wymienić się doświadczeniami i przedyskutować, w jaki sposób rozwijać potencjał metodologii cyklu życia – tym razem za pomocą systemu szkoleń i edukacji.
LCA4Regions
2021-10-06, 09:28
Międzynarodowe warsztaty CE-Connector – 22 września 2021 r.
22 września o godz. 14:00 na platformie Zoom rozpoczną się Międzynarodowe Warsztaty CE-Connector. Jest to bezpłatna międzynarodowa konferencja organizowana w ramach projektu CE-Connector. Warsztaty skierowane są głównie do Instytucji Publicznych, Parków Technologicznych, Inkubatorów i Akceleratorów.
CE-Connector
2021-09-17, 08:52
Projekt AQUARES - Regionalny Plan Działania dla Województwa Łódzkiego
Województwo Łódzkie przyjęło do realizacji Regionalny Plan Działania w ramach projektu AQUARES. Zakłada on zwiększenie inwestycji związanych z oszczędnym gospodarowaniem wodą oraz z jej odzyskiem, w ramach nowej perspektywy budżetowej 2021 - 2027.
AQUARES
2021-08-26, 11:49
IV międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Słowenia, 25-27.05.2021 r.
Czwarte wydarzenie międzynarodowe w formule Transnational Learning Journey odbywało się w stolicy Słowenii Ljubljanie. Jak większość dotychczasowych wydarzeń w projekcie „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej”(LCA4REGIONS), odbyło się ono w formule on-line. Tym razem rozważania partnerów poświęcone były problematyce zielonych zamówień publicznych - ang. Green Public Procurement (GPP).
LCA4Regions
2021-06-18, 11:30
Wiedza, technologia, i… dobre kino podczas CE-Connector Days!
Za nami druga edycja CE-Connector Days, międzynarodowego wydarzenia przeznaczonego dla startupów, aniołów biznesu oraz instytucji publicznych zainteresowanych tematem inwestycji publiczno-prywatnych w młode, perspektywiczne firmy. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania inspirujących prezentacji, poznania najlepszych startupów z Europy Środkowej biorących udział w projekcie CE-Connector a także wzięcia udziału w warsztatach tematycznych.
CE-Connector
2021-06-15, 08:45
„Źródła finasowania dziedzictwa kulturowego” – nowy przewodnik Województwa Łódzkiego
Przedstawiamy przewodnik pt. „Źródła finansowania dziedzictwa kulturowego”. W opracowaniu przedstawiono przykłady instrumentów finansowych wspierających ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce oraz wybrane źródła finansowania publiczno-prywatnego.
FINCH
2021-05-31, 08:03
„Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego” – projekt FINCH (program INTERREG Europa). Województwo Łódzkie wdraża Regionalny Plan Działań
W czerwcu 2018 r. siedem europejskich regionów, w tym Województwo Łódzkie, zdecydowało połączyć swoje siły w celu ochrony, podniesienia wartości oraz wzmocnienia zarządzania dziedzictwem kulturowym w ramach projektu pt. „Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego w ramach programu INTERREG Europa”. Przedsięwzięcie to wkracza obecnie w swoją II fazę, w której partnerzy będą wdrażali swoje regionalne plany działania inspirowane wiedzą zgromadzoną w projekcie.
FINCH
2021-03-16, 09:54
„Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego” – kolejna odsłona projektu FINCH (program INTERREG Europa)
W dniach 18-19.01.2021 r. Region Tesalia w Grecji zorganizował VII spotkanie międzynarodowe partnerów projektu „Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego -FINCH”. Partnerem tego projektu jest Województwo Łódzkie. Spotkanie odbyło się w formule online.
FINCH
2021-02-04, 08:26
[ARRIVAL REGIONS] Akcja pilotażowa w Województwie Łódzkim w pełni uruchomiona
Akcja pilotażowa w projekcie Arrival Regions rozpoczęła się jesienią 2020 r. Jej podstawą są działania na rzecz obywateli Ukrainy, którzy mieszkają na terenie regionu łódzkiego. Celem działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jest zmniejszenie dystansu między migrantami a instytucjami publicznymi, wprowadzenie pilotażowych działań poprawiających jakość życia, a w konsekwencji ułatwienie integracji obywateli Ukrainy z lokalnymi społecznościami. Pilotaż obejmuje kurs języka ukraińskiego dla przedstawicieli sfery publicznej i profesjonalne porady prawne.
Arrival Regions
2020-12-23, 12:18
„Cyrkularni w Biznesie” Wdrażanie Regionalnego Planu Działań w Województwie Łódzkim – GPP4Growh
Rynek zamówień publicznych w 2019 r. w Polsce wyniósł 198,9 mld zł., co stanowiło 8,75 % PKB. System zamówień publicznych w Polsce umożliwia realizację zamówień pro-ekologicznych, tzw. „zielonych zamówień publicznych”. Na takie zakupy decyduje się coraz więcej Zamawiających, kształtując tym samym nowe trendy w wydatkowaniu środków publicznych.
GPP4Growth
2020-12-11, 08:07
Weź udział w CE-Connector Days 24-25 listopada 2020 r.
Jest to pierwsza edycja CE-Connector Days. Partnerzy projektu z każdego kraju - Chorwacji, Czech, Niemiec, Słowenii i Polski - będą gościć na Węgrzech. Polskę będzie reprezentował Alex Kornilov, dyrektor generalny i założyciel BETEGY, który w wystąpieniu pt.: "Z Polski do USA, droga Betegy na rynki zagraniczne" zaprezentuje historię swojej firmy. Prezentacja odbędzie się w środę, 25 listopada, na żywo o 11.30.
CE-Connector
2020-11-23, 09:02
Projekt LCA4Regions - trzecie spotkanie w formule "Transnational Learning Journey"
Analizy przepływów materiałów i społeczne aspekty LCA, to obszary, które nadal wymagają wnikliwych badań celem umiejscowienia zrównoważonego rozwoju w centrum polityki regionalnej. Po raz trzeci w toku realizacji projektu LCA4Regions przedstawiciele instytucji partnerskich zebrali się, aby dyskutować o głównych wyzwaniach projektu.
LCA4Regions
2020-11-18, 11:51
Projekt AQUARES – zdalna wizyta studyjna w Czechach
Międzynarodowy projekt AQUARES, koncentruje się na efektywnym zarządzaniu gospodarką wodną poprzez ponowne wykorzystanie wody i zapewnienie ochrony jej zasobów. Recykling wody jest kluczowy dla zapewnienia stabilności ekologicznej nie tylko w regionach suchych Europy, ale na całym świecie. Istotną kwestią jest ponowne wykorzystanie ścieków, które w wyniku zastosowania odpowiednich technologii uzdatniania mają wyższą jakość i nadają się do dalszego stosowania. Recykling wody stwarza okazję do efektywnego gospodarowania zasobami w takich obszarach jak rekultywacja, rozwój innowacji, tereny podmokłe oraz zbiorniki retencyjne, nawadnianie upraw, przemysł (np. woda do chłodzenia) a także poprawa jakości gleby.
AQUARES
2020-10-19, 10:23
[ARRIVAL REGIONS] O akcji pilotażowej w Województwie Łódzkim
Województwo Łódzkie w ramach realizowanego projektu międzynarodowego „Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej i gospodarczej obywateli państw spoza UE” ARRIVAL REGIONS, realizowanego w ramach programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA rozpoczyna akcję pilotażową. Dla urzędników z regionu łódzkiego zaplanowano kurs języka ukraińskiego a dla Ukraińców mieszkających w regionie doradztwo prawne.
Arrival Regions
2020-09-08, 17:15
Rozwój ekosystemu wsparcia dla start-upów w Środkowej Europie w ramach programu Interreg. Nowe możliwości dla młodych firm z Polski
W skład projektu CE-Connector wchodzi 11 partnerów z 6 krajów: Polski, Niemiec, Chorwacji, Węgier, Słowenii oraz Czech. Młode firmy rozpoczynające działalność mogą liczyć na pomoc i opiekę ze strony doświadczonego zespołu ekspertów, którzy będą towarzyszyć im w drodze od pomysłu do realizacji. Misją projektu jest połączenie startupów z inwestorami, zwanymi również Aniołami Biznesu, dając im dostęp do instrumentów wsparcia publicznego. Celem jest obniżenie progu wejścia dla młodych projektów, a także wypełnienie luki pomiędzy startupami a kapitałem wysokiego ryzyka.
CE-Connector
2020-08-18, 12:40
LCA4Regions korzysta z doświadczeń Nawarry
Ocena cyklu życia (LCA) na rzecz gospodarki zrównoważonego rozwoju była głównym tematem drugiego międzynarodowego spotkania partnerów projektu LCA4Regions. Wydarzenie odbyło się
w konwencji 3 dniowego spotkania online w dniach 16 - 18 czerwca br. i było transmitowane na żywo na Twitterze. Okazało się ono inspirującą platformą wymiany doświadczeń związanych
z koncepcją zastosowania modelu LCA w efektywnym wykorzystaniu zasobów, poprzez zaprezentowanie siedmiu dobrych praktyk w poszczególnych regionach. Nie zabrakło także wirtualnych wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach hiszpańskiego regionu Nawarry oraz końcowej bardzo ożywionej i owocnej dyskusji.
LCA4Regions
2020-07-30, 12:45
12

Wydział Projektów Międzynarodowych

IDENTYFIKUJEMY POTRZEBY i znajdujemy najlepsze rozwiązania by pomóc podmiotom z regionu dalej nowocześnie się rozwijać. BUDUJEMY RELACJE miedzy przedsiębiorca instytucjami publicznymi. MAMY POMYSŁY na innowacyjne rozwiązania i znalezienie partnerów do współpracy, a naszym narzędziem są projekty międzynarodowe. WSPÓŁPRACUJEMY z ponad 100 podmiotami krajowymi i zagranicznymi w celu opracowania i wdrażania działań służących zmianie bądź ulepszeniu programów oraz strategii rozwoju. DZIELIMY SIĘ dobrymi praktykami, doświadczeniami i pomysłami spotykając się z partnerami zagranicznymi w rożnych krajach europejskich.

DO WSPÓŁPRACY POSZUKUJEMY ekspertów, praktyków, przedsiębiorców, specjalistów zatrudnionych w podmiotach każdej wielkości, którzy chcieliby dołączyć do grona Interesariuszy prowadzonych przez nas projektów międzynarodowych.

DZIAŁAMY W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH: Start-upy, konkurencyjność małych i średnich firm, partnerstwo publiczno-prywatne, rozwój technologiczny i innowacje, środowisko i ekologia, ochrona zdrowia, odnawialne źródła energii, dziedzictwo kulturowe, gospodarka wodna, inteligentne dla seniorów i inne

Więcej informacji o realizowanych inicjatywach: www.bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty

DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z NAMI:

  • ZAPREZENTUJESZ SWOJA ORGANIZACJE na forum regionalnych i międzynarodowych podmiotów zainteresowanych i działajacych w tej samej dziedzinie co Ty!
  • ROZPOCZNIESZ I ROZWINIESZ WSPÓŁPRACE dzięki możliwościom nawiązania relacji biznesowych w trakcie tematycznych wydarzeń w kraju i za granica!
  • ODKRYJESZ NOWE MOŻLIWOŚCI rozwoju poznając najważniejsze obszary zainteresowań wspierane przez Unie Europejska!
  • ZAINSPIRUJESZ SIĘ rozwiązaniami stosowanymi przez innych poprzez wymianę doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi!
  • BĘDZIESZ MIAŁ WPŁYW na przyszłe strategie nawiązując korzystna współprace z instytucjami publicznymi i włączając się w nurt partnerstwa publiczno-prywatnego!

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NOWYMI MOZLIWOSCIAMI ROZWOJU - NAPISZ: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl

Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy | Zgoda cookies
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.