„Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego” – projekt FINCH (program INTERREG Europa). Województwo Łódzkie wdraża Regionalny Plan Działań
W czerwcu 2018 r. siedem europejskich regionów, w tym Województwo Łódzkie, zdecydowało połączyć swoje siły w celu ochrony, podniesienia wartości oraz wzmocnienia zarządzania dziedzictwem kulturowym w ramach projektu pt. „Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego w ramach programu INTERREG Europa”. Przedsięwzięcie to wkracza obecnie w swoją II fazę, w której partnerzy będą wdrażali swoje regionalne plany działania inspirowane wiedzą zgromadzoną w projekcie.
2021-03-16, 09:54

Głównym celem projektu jest zwiększenie gospodarczego społecznego wpływu działań związanych z waloryzacją dziedzictwa kulturowego poprzez promowanie jego rozwoju w ramach nowych modeli biznesowych, angażujących partnerstwa zróżnicowanych podmiotów oraz poszukując nowych form finansowania inwestycji. W I fazie projektu regiony analizowały istniejące możliwości finansowania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, wymieniając się zdobytymi doświadczeniami, włączając w ten proces obywateli, przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego, naukowców oraz organizacje pozarządowe. II faza projektu, która będzie trwała aż do jego zakończenia w listopadzie 2022 r., to czas na wdrażanie przygotowanych przez każdy region planów działania.  Plan działań to główny produkt projektu, który pokazuje w jaki sposób wnioski wyciągnięte ze współpracy projektowej zostaną wykorzystane przez region łódzki w celu ulepszenia istniejącej polityki województwa.  Dokument ten  zawiera opis charakteru działań, które powinny zostać wdrożone, ramy czasowe, zaangażowane podmioty, ewentualne koszty i źródła finansowania. Wspólny Sekretariat programu INTERREG Europa zatwierdził właśnie Regionalny Plan Działań Województwa Łódzkiego, który zakłada:

  • uwzględnienie wybranych rozwiązań, zaprezentowanych przez partnerów projektu FINCH
    w „Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2020-2023”;
  • opracowanie, rozwój i wdrożenie platformy internetowej służącej promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego i sposobów jego finansowania.

Pełna wersja planu działania województwa łódzkiego znajduje się pod adresem https://bit.ly/3bPnlAt

Więcej informacji o projekcie, w tym przykładach finansowania dziedzictwa kulturowego w różnych regionach europejskich, można znaleźć na stronach programu INTERREG Europe: interregeurope.eu/finch oraz na stronach bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/finch-2 i  biznes.lodzkie.pl/nasze-projekty/.


KONTAKT / AUTOR
Tomasz Gąsiorowski
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.