„Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego” – kolejna odsłona projektu FINCH (program INTERREG Europa)
W dniach 18-19.01.2021 r. Region Tesalia w Grecji zorganizował VII spotkanie międzynarodowe partnerów projektu „Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego -FINCH”. Partnerem tego projektu jest Województwo Łódzkie. Spotkanie odbyło się w formule online.
2021-02-04, 08:26

Szukając inspiracji do zidentyfikowania najlepszych sposobów finansowania zasobów kulturowych, uczestnicy spotkania z 6 krajów europejskich wspólnie przyjrzeli się istniejącym możliwościom  finansowania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w Grecji.  Jako punkt wyjścia, Region Tesalia zaprezentował dwa przykładowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania i zarządzania dziedzictwem kulturowym:  podwodne muzea oraz antyczny teatr w Larissie.

Ideą utworzenia podwodnych muzeów (zwiedzanie wraków zabytkowych okrętów znajdujących się pod wodą z wykorzystaniem turystyki nurkowej lub wizualizacji 3D) była waloryzacja i ochrona podwodnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu śródziemnomorskiego, a także podnoszenie świadomości społecznej i atrakcyjności turystycznej wybranych obszarów nadmorskich.

Mimo, że projekt sfinansowano ze środków unijnych, w przyszłości planowane jest zwiększenie zaangażowania inwestorów prywatnych. Kolejnym ciekawym przykładem waloryzacji dziedzictwa kulturowego był Pierwszy Antyczny Teatr w Larissie. Do niedawna największa część tego zabytku leżała na gruntach prywatnych. Kluczowe znaczenie dla przedsięwzięcia miał szeroko zakrojony program wykupu działek przez Ministerstwo Kultury. Dzięki temu, od 1985 roku do dziś trwa renowacja zabytkowego obiektu. Cały program jest realizowany i finansowany we współpracy z wieloma podmiotami (Ministerstwo, Region, Gmina, Przedsiębiorstwo Komunalne, Fundacja i Stowarzyszenie), a środki pochodzą m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, finansowania społecznościowego oraz od podmiotów współpracujących.

Prezentacjom towarzyszyła dyskusja między uczestnikami na temat różnych modeli finansowania i możliwości ich zastosowania w innych regionach. Podczas paneli dyskusyjnych omawiano możliwości rozwojowe poszczególnych instytucji, w odniesieniu do uwarunkowań i możliwości finansowych. Choć nie zawsze proponowane rozwiązania mogą być zastosowane wprost w innych regionach (np. choćby z powodu braku podwodnego dziedzictwa kulturowego),  to  warta uwagi jest koncepcja nawiązywania współpracy podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi oraz stosowania finansowania mieszanego z różnych źródeł. Angażowanie wielu podmiotów sprzyja także budowaniu świadomości społecznej i pomaga w lepszym zrozumieniu potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego.

Inwestycje w ochronę dziedzictwa kulturowego związane są nie tylko z rozwojem społeczno-gospodarczym i wzrostem zatrudnienia, ale ułatwiają również dostrzeganie zmian społecznych i kulturowych zachodzących w społeczeństwie europejskim. Podstawą poznania i docenienia bogactwa
i różnorodności europejskiego dziedzictwa kulturowego jest właśnie wdrażanie inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym. W rozpoczynającej się II fazie projektu FINCH, Województwo Łódzkie przygotuje Regionalny Plan Działania, który wykorzysta możliwe do realizacji lokalnie pomysły na bazie doświadczeń zgromadzonych w projekcie FINCH. Elementem upowszechnienia wiedzy z projektu będzie też przewodnik po instrumentach stosowanych w finansowaniu kultury, który zostanie wkrótce opublikowany na stronach bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/finch-2, biznes.lodzkie.pl/nasze-projekty/ oraz na Facebooku (https://plpl.facebook.com/lodzkiehouse). Więcej informacji o projekcie, w tym przykładach finansowania dziedzictwa kulturowego w różnych regionach europejskich, można znaleźć na stronach programu INTERREG Europe: interregeurope.eu/finch/.

KONTAKT / AUTOR
Tomasz Gąsiorowski
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.