„Źródła finasowania dziedzictwa kulturowego” – nowy przewodnik Województwa Łódzkiego
Przedstawiamy przewodnik pt. „Źródła finansowania dziedzictwa kulturowego”. W opracowaniu przedstawiono przykłady instrumentów finansowych wspierających ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce oraz wybrane źródła finansowania publiczno-prywatnego.
2021-05-31, 08:03

Celem publikacji jest wskazanie miejsc i dostępnych form, w których takie finansowanie się pojawia oraz pokazanie wachlarza możliwych do zastosowania instrumentów przy pozyskiwaniu funduszy na ochronę dziedzictwa kulturowego. Przewodnik przeznaczony jest dla instytucji i podmiotów, które są zainteresowane inwestycjami w regionalne dziedzictwo kulturowe.

Przewodnik został przygotowany w ramach projektu pt. Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego – FINCH (program Interreg Europa), którego partnerem jest Województwo Łódzkie.  W projekcie uczestniczy 7 europejskich regionów łączących we współpracy przedstawicieli sektora publicznego, ngo, naukowego, prywatnego oraz społeczeństwo. Głównym celem projektu jest zwiększenie gospodarczego i społecznego wpływu działań związanych
z waloryzacją dziedzictwa kulturowego poprzez promowanie jego rozwoju w ramach nowych modeli biznesowych, angażujących partnerstwa zróżnicowanych podmiotów oraz poszukując nowych form finansowania inwestycji.

Dziedzictwo kulturowe jest wspólnym dobrem, materialnym i duchowym dorobkiem naszych przodków, kształtuje nas i ułatwia budowanie wartościowej przyszłości. Dlatego tak ważne jest aby
o nie dbać i chronić je dla przyszłych pokoleń, by nie zapomniały o własnych korzeniach.

Przewodnik jest dostępny pod adresem:
https://bruksela.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/05/Zrodla-finansowania-dziedzictwa-kulturowego.pdf

 

Więcej informacji o projekcie FINCH, w tym przykładach finansowania dziedzictwa kulturowego w różnych regionach europejskich, można znaleźć na stronach programu INTERREG Europe: interregeurope.eu/finch oraz na stronach bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/finch-2
biznes.lodzkie.pl/nasze-projekty/.

KONTAKT / AUTOR
Tomasz Gąsiorowski
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.