V międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions - Województwo Łódzkie 28-30.09.2021 r.
Partnerzy projektu pt. „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej” - LCA4Regions (program Interreg Europe) spotkali się ponownie, aby wymienić się doświadczeniami i przedyskutować, w jaki sposób rozwijać potencjał metodologii cyklu życia – tym razem za pomocą systemu szkoleń i edukacji.
2021-10-06, 09:28

To trzydniowe wydarzenie online zostało zorganizowane przez Województwo Łódzkie w ramach tematycznych spotkań organizowanych przez każdego z uczestników  projektu LCA4Regions. Partnerem merytorycznym tego wydarzenia była Politechnika Łódzka oraz Politechnika Częstochowska.  Ponadto spotkanie było częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Podczas spotkania eksperci i praktycy metodologii LCA (ang. life cycle assessement) dyskutowali o roli nauki i edukacji, władz regionalnych oraz sektora biznesu w rozwoju LCA. Przedstawiono prezentacje i studia przypadków oraz najlepsze dobre praktyki wybrane przez partnerów z 7 krajów europejskich. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że szersze rozpowszechnienie szkoleń tematycznych byłoby wskazane nie tylko w sektorze akademickim, ale także bardziej przekrojowo, zarówno w biznesie jak i sferze publicznej. Dotyczy to wszystkich regionów europejskich. Należy ponadto wzmocnić przekaz skierowany do społeczeństwa, aby było ono bardziej przekonane o rzeczywistych korzyściach płynących z praktycznych zastosowań LCA. Partnerzy projektu docenili profil kształcenia wprowadzany na Politechnice Łódzkiej, gdzie przedmiot LCA jest wprowadzany na wszystkich wydziałach dla większości studentów.  Idąc w ślad za tym regiony powinny zwrócić uwagę, aby tzw. „zielone kompetencje”  stawały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla studentów, a myślenie oparte na cyklu życia było uwzględniane przekrojowo na wszystkich kierunkach. Zwłaszcza studenci inżynierii środowiska muszą być świadomi wpływu swoich decyzji na środowisko, klimat i społeczeństwo. Obecnie możliwości szkoleniowe w regionach są rozproszone, dlatego wskazano na potrzebę ich wzmocnienia poprzez tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych.  Przykładami międzynarodowych szkoleń i źródeł informacji są m.in. pakiet szkoleniowy Organizacji Narodów Zjednoczonych UNEP Life Cycle Assessment Training Kit dotyczący oceny cyklu życia, pakiet e-learningowy „Myślenie o cyklu życia” Life Cycle Thinking e-learning package, szkoły letnie FSLCI summer schools, centrum LCA UNESCO w Barcelonie UNESCO LCA centre in Barcelona oraz platforma UE ds. oceny cyklu życia EU Platform on Life Cycle Assessment.

Zaprezentowane przez uczestników spotkania dobre praktyki w zakresie rozwoju LCA dostarczyły inspirujących przykładów tego, jak współpracować i angażować interesariuszy z sektora prywatnego w koncepcję szkoleń dotyczących tego zagadnienia. Przykładem tego mogą być szkolenia dotyczące cyklu życia w hiszpańskim regionie Navarra lub w fińskiej „Akademii na rzecz zrównoważonego zarządzania zamówieniami publicznymi” - KEINO. Zaawansowane rozwiązania przedstawiła także Politechnika w Kownie (Litwa), gdzie moduły ekoprojektowania i zrównoważonego rozwoju są zawarte w różnych programach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

V międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions było okazją dla Województwa Łódzkiego do nie tylko do zaprezentowania  i otrzymania informacji zwrotnych na temat narzędzi i ram prawnych w kontekście możliwości i wyzwań dla wdrażania LCA w regionie, ale także zdobycia cennych doświadczeń od partnerów projektu.

Następne spotkanie partnerów projektu LCA4regions odbędzie się w listopadzie br. w Lombardii we Włoszech i będzie dotyczyć sposobów oceny i monitorowania LCA.

Zapis spotkania oraz prezentacje są dostępne na stronie internetowej LCA4Regions:

http://www.interregeurope.eu/lca4regions/events/event/4683/training-and-capacity-building-in-lca/

 

KONTAKT / AUTOR
Tomasz Gąsiorowski
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.