Województwo Łódzkie wspiera ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej
W maju 2022 r. Województwo Łódzkie zakończyło pracę na regionalnym planem działania wspierającym wykorzystanie oceny cyklu życia produktu (LCA – ang. life cycle assessement ) w realizacji polityki regionalnej. Plan działania jest oficjalnym dokumentem i zarazem efektem I fazy projektu LCA4Regions - „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej”.
2022-07-13, 07:34

W maju 2022 r. Województwo Łódzkie zakończyło pracę na regionalnym planem działania wspierającym wykorzystanie oceny cyklu życia produktu (LCA – ang. life cycle assessement ) w realizacji polityki regionalnej. Plan działania jest oficjalnym dokumentem i zarazem efektem I fazy projektu LCA4Regions - „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej”.

Województwo Łódzkie przystąpiło do tego międzynarodowego projektu w ramach programu Interreg Europa w 2019 roku.  Przedsięwzięcie to ma na celu promowanie „zielonej gospodarki”, ochrony środowiska i rozsądnego wykorzystywania istniejących zasobów naturalnych. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

LCA, jako narzędzie, umożliwia m.in. oszacowanie i ocenę potencjalnych zagrożeń dla środowiska wynikających z różnych procesów technologicznych, a następnie wybór najbardziej efektywnego modelu gospodarowania zasobami pod względem ekologicznym i ekonomicznym. LCA4Regions to jedna z pierwszych inicjatyw UE, która w tak kompleksowy sposób podchodzi do kwestii gospodarki obiegu zamkniętego, podkreślając znaczenie tworzenia spójnych i konsekwentnych polityk dla lepszego wykorzystania zasobów naturalnych.

W ciągu ostatnich 3 lat partnerzy z 7 krajów europejskich wymieniali się doświadczeniami, dobrymi praktykami, aby poznać zastosowania oceny cyklu życia produktu funkcjonujące w różnych krajach. W trakcie tego procesu zidentyfikowano 57 dobrych praktyk, w tym 7 z regionu łódzkiego. Efektem tej części projektu było przygotowanie przez każdy z regionów partnerskich regionalnego planu działania. Dokumenty te stanowią propozycje rozwiązań regionalnych, które będą wspierać realizację efektywnych pro-środowiskowych i opłacalnych rynkowo przedsięwzięć.

Regionalny Plan Działania Województwa Łódzkiego (RPD WŁ) zakłada prowadzenie zagadnień LCA do dokumentów programu „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027” (FEŁ). Jest to program zastępujący  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego i określa główne obszary oraz kierunki działań na rzecz rozwoju województwa z wykorzystaniem środków unijnych na lata 2021-2027. Dzięki temu działaniu będzie możliwe włączenie koncepcji LCA do głównego obszaru wsparcia w przyszłej perspektywie budżetowej. Ułatwi to pozyskanie dofinansowania dla projektów środowiskowych, opartych o takie metodologie jak LCA, oraz umożliwi bezpośrednie wsparcie dla zainteresowanych podmiotów. II faza projektu LCA4Regions, która potrwa aż do jego zakończenia w czerwcu 2023 r., zakłada monitorowanie wdrażania RPD WŁ.

Pojawiające się wyzwania w zakresie zrównoważonej gospodarki i efektywności energetycznej sprawiają, iż należy uważniej analizować innowacyjne działania na rzecz minimalizacji oddziaływania szkodliwych czynników na środowisko oraz klimat. Sprzyja to optymalizacji w gospodarowaniu ograniczonymi zasobami, energią i żywnością. Regionalne Plany Działania oraz możliwości dofinansowania projektów pro-środowiskowych są szansą na wdrożenie tych zamierzeń życie.

 

Plan Działania Województwa Łódzkiego w ramach projektu LCA4Regions znajduje się pod adresem: https://bruksela.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2022/06/PP9_Action-Plan-of-Lodzkie_New_Template.pdf

Więcej informacji o projekcie, w tym przykłady dobrych praktyk można znaleźć także na stronie programu INTERREG Europe https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/good-practices

oraz na stronach województwa łódzkiego: https://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/ochrona-srodowiska-i-efektywne-gospodarowanie-zasobami-przez-wykorzystanie-instrumentow-cyklu-zycia-produktu-w-realizacji-polityki-regionalnej-lca4regions oraz biznes.lodzkie.pl/nasze-projekty.

KONTAKT / AUTOR
Tomasz Gąsiorowski
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2023.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.