Projekt LCA4Regions - trzecie spotkanie w formule "Transnational Learning Journey"
Analizy przepływów materiałów i społeczne aspekty LCA, to obszary, które nadal wymagają wnikliwych badań celem umiejscowienia zrównoważonego rozwoju w centrum polityki regionalnej. Po raz trzeci w toku realizacji projektu LCA4Regions przedstawiciele instytucji partnerskich zebrali się, aby dyskutować o głównych wyzwaniach projektu.
2020-11-18, 11:51

Jak poprawić stan lokalnego środowiska oraz efektywne gospodarowanie zasobami dzięki zastosowaniu podejścia opartego na cyklu życia (LCA)? Dyskusje i prezentacje dobrych praktyk koncentrowały się na wykorzystaniu LCA w gospodarowaniu odpadami i przepływie materiałów. Jako narzędzia o największym potencjale do osiągnięcia celów projektu LCA wskazane zostały: analiza przepływu materiałów oraz ocena oddziaływań społecznych - Social Life Cycle Assessment (S-LCA).

Dotychczas w formule tzw. Transnational Learning Journey (w skrócie TLJ) odbyły się dwa spotkania projektowe: w Kownie na Litwie oraz w hiszpańskiej Nawarrze. Gospodarzem trzeciej, wirtualnej edycji był fiński Instytut Pyhäjärvi z regionu Satakunta. Miało to miejsce w dniach 20-22 października 2020 r. Tym razem uwaga partnerów została skoncentrowana na wymianie doświadczeń w zakresie LCA w obszarze gospodarowania odpadami i przepływów materiałów. To nowy kamień milowy w poszukiwaniu efektywnych narzędzi, które pomogą zwiększyć zrównoważony wymiar poszczególnych polityk regionalnych.

Po trzech intensywnych dniach partnerzy projektu opuszczali „wirtualnych gospodarzy” z fińskiej Satakunty w przekonaniu, że dla bardziej pro-ekologicznej przyszłości kluczowe będzie zrozumienie, jak uwzględnić wyniki narzędzi cyklu życia w działaniach strategicznych na szczeblu regionu. Jednym z dwunastu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ jest „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”, stanowiące jedno z najpoważniejszych wyzwań do pokonania, nie tylko dla Satakunty, ale także dla innych regionów. Istnieje potrzeba, aby polityka dotycząca zarządzania odpadami uwzględniała możliwości ograniczenia wytwarzania odpadów u źródła ich strumienia. W związku z tym badania LCA powinny kontynuować prace nad tym stadium ich powstawania. Sprzyja to przeanalizowaniu opcji zarządzania odpadami także po stronie popytowej łącznie z udoskonalanymi procesami recyklingu oraz zagospodarowania odpadów finalnych.

TLJ udowodniła, że pomysły tego typu to już nie tylko utopijne wizje. Zaprezentowane przykłady wykazały znaczną skuteczność i pokazują, że porównawcza analiza cyklu życia może wspierać efektywny proces decyzyjny. Analiza przepływu materiałów i ocena oddziaływań społecznych S-LCA, zostały zidentyfikowane jako narzędzia wykazujące spory potencjał, lecz ciągle wymagające znacznych nakładów wdrożeniowych. Regiony partnerów odgrywają zaś kluczową rolę w dążeniu do ich wykorzystania i wspierania ich implementacji na swoich obszarach.

Partnerzy LCA4Regions mieli okazje zgłębiać te kwestie z różnych punktów widzenia dzięki trzem sesjom:

1. LCA na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego w zakresie krajowych aspektów polityki Finlandii. Głos zabrała tu m.in. Pani Eeva Kalli zasiadającą w Eduskunta (fińskim parlamencie);

2. Dobre praktyki LCA w obszarze gospodarowania odpadami i przepływów materiałów;

3. Przykłady z Finlandii z dziedziny gospodarki odpadami i recyklingu bioodpadów. Sesja ta obejmowała także podsumowujące dyskusje i proces generowania wzajemnych ocen w zakresie potencjału realizacyjnego wyżej wymienionych rozwiązań.

W trakcie prezentowania dobrych praktyk zwrócono uwagę na efektywny wpływ stosowania LCA na analizy śladu węglowego oraz emisji gazów cieplarnianych, co jest istotnie ważnym krokiem w osiągnięciu wyżej wymienionego celu dwunastego ONZ. Istniejące inicjatywy - takie jak „Atlas biomasy”, a także kalkulator służący do badania procesów recyklingu biomasy (zaprezentowane przez Instytut Zasobów Naturalnych Finlandii) pokazują, że myślenie o cyklu życia ma jeszcze większy potencjał i może obejmować gospodarkę materiałową opartą o model obiegu zamkniętego.

Spotkanie zakończono sesją wzajemnych ocen i dyskusji, podczas której uczestnicy przekazywali opinie na temat polityk środowiskowych wdrożonych w Satakunta i na poziomie krajowym, w całej Finlandii. Wszyscy zgodzili się, że kraj wprowadził imponujący zestaw strategii wyznaczających ambitne cele w obszarze: zmiany klimatu (łagodzenie i adaptacja, dekarbonizacja, neutralność węglowa), a także w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Sposób, w jaki te strategie zostaną wdrożone, harmonizacja celów i zidentyfikowanie efektu synergii, będzie zapewne źródłem inspiracji dla innych regionów. Zastanawiając się, jak udoskonalić fińskie polityki, partnerzy wskazali, że analiza ocen oddziaływań społecznych S-LCA, może być skutecznym narzędziem do umieszczenia w centrum uwagi integracji, trwałości, jak również rozwoju społeczności lokalnych.

W następstwie webinarium w formule TLJ, partnerzy LCA4Regions mają do dyspozycji praktyczną wiedzę, która ma duży potencjał w zakresie rozwoju pomysłów, inspiracji i wdrożeń w swych regionach macierzystych.

Nagranie całego TLJ, a także prezentacje każdej sesji są dostępne online.

KONTAKT / AUTOR
Adam Szymański
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2023.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.