VII międzynarodowe spotkanie partnerów LCA4Regions – Portugalia, 16-17.03.2022 r.
VII spotkanie partnerów projektu „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej” - LCA4Regions (Program INTERREG Europa) zostało zorganizowane przez stowarzyszenie gmin regionu Baixo Alentejo w Portugalii - CIMBAL. Wydarzenie poświęcone było wymianie doświadczeń i dobrych praktyk powiązanych z metodologią oceny cyklu życia produktów i usług (Life Cycle Assessment – LCA) oraz omówieniu Regionalnych Planów Działań mających na celu podniesienie konkurencyjności lokalnych gospodarek i poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wdrożenie rozwiązań inspirowanych projektem.
2022-04-08, 14:55

Baixo Alentejo jest regionem opartym o tradycyjne sektory rolnicze (uprawy winorośli, oliwek, cytrusów, hodowla). Jak wykazały wizyty studyjne, taki tradycyjny model jest zaskakująco podatny na nowoczesne myślenie o cyklu życia, śladzie wodnym i ekonomii cyrkularnej. Wizyty studyjne umożliwiły partnerom lepsze poznanie lokalnego kontekstu kulturowego i zrozumienie w jaki sposób LCA jest rozwijana w regionie. Samorząd, wspólnie z mieszkańcami są zdeterminowani aby zapobiegać negatywnym zmianom klimatu - poprzez systemową ochronę gleby, zasobów wodnych, promowanie upraw zrównoważonych, organicznych technologii agrarnych. Są one ze swej natury znakomitym polem do analiz i wdrożeń dla rodziny metodologii związanych z LCA.

Pomimo odmiennych uwarunkowań naturalnych i klimatycznych pomiędzy południem Portugalii a województwem łódzkim, nasze regiony łączą podobne wyzwania. Łódzkie także zagrożone jest deficytami wody i związanymi z tym procesami erozyjnymi wraz z degradacją gleb. Odpowiedzią Portugalii jest w tym kontekście jeden z najbardziej zaawansowanych projektów hydrologicznych na świecie. Jest to zbudowana na rzece Gwadiana zapora Alqueva wraz z ukończoną w 2002 r. hydroelektrownią i sztucznym zbiornikiem wodnym (największym w Europie). Inwestycja pochłonęła ok. 4 miliardy euro, z czego ok. połowę dofinansowała Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewiduje się, że kolejny miliard euro zostanie wydany na rozbudowę infrastruktury towarzyszącej, a projekt sprzyjać będzie rozwojowi hydroenergetyki, sportom wodnym, turystyce i zachowaniu bioróżnorodności oraz kulturowego dziedzictwa (bezcenne odkrycia archeologiczne w toku prac przygotowawczych). Warto pamiętać, że w Łódzkiem zasoby wodne oparte są także o dwa pomniejsze sztuczne zbiorniki wodne a plany zagospodarowania i zalewania części wyrobisk terenów Zagłębia Bełchatowskiego przewidują porównywalną objętościowo ilość zasobów wodnych. Warto zatem korzystać z doświadczeń Portugalczyków, ale nie tylko na tym polu. Powiązania tradycyjnego sektora rolniczego w połączeniu z partycypacją społeczną lokalnych producentów, elementów spółdzielczości, eko-znakowania czy też ochroną produktów regionalnych i wytwarzanych tradycyjnymi metodami stoją tam na niezwykle wysokim poziomie. Jej dopełnieniem jest także połączenie obiektów związanych z turystyką i kulturą winiarską z galerią, czy też miejscem pielęgnowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wpisanego na listę UNESCO (regionalne centrum produkcji i jednocześnie muzeum tradycji winiarskich ściśle współpracuje z lokalnym zespołem pieśni Cante Alentejano).  

Podczas wizyt studyjnych, partnerzy zapoznali się z programem zrównoważonego rozwoju Wine of Alentejo. Wizytowano nowoczesną winiarnię w Quinta do Paral i spółdzielnię Cuba, Vidigueira i Alvito współpracyjącą z Regionalną Komisją Winiarską Alentejo. Znakomitym przykładem wspólnej troski o dobrostan gleb w regionie był projekt URSA - Alqueva By-product Recirculation Unit – w ramach którego stworzono systemem kompostowania oparty na wymianie ubocznych produktów rolnych na nawóz organiczny, przeznaczony do wspólnego wykorzystania przez rolników w celach agronomicznych, wdrażając tym samym praktyczny wymiar ekonomii cyrkularnej także wymiarze społecznym.

Reasumując - partnerzy z portugalskiego Baixo Alentejo uczynili atut z tradycji, tożsamości kulturowej regionu, odważnie podejmując wyzwania środowiskowe i klimatyczne. Modernizacja sektora winiarskiego i rolniczego, konkurencyjne budowanie prestiżowych, regionalnych marek eksportowych czyni lokalną gospodarkę modelową w zakresie przyciągania w ten sposób inwestorów zagranicznych i turystów. Nie byłoby to możliwe bez uwzględnienia wielopłaszczyznowego podejścia związanego z LCA, ekonomią cyrkularną, poszanowaniem energii i zasobów, a także zaangażowania lokalnej społeczności.

Szczegółowe materiały, prezentacje dotyczące m.in. zrównoważonego sektora winiarskiego Altenejo oraz programu SMART WASTE dot. zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych - wraz z retransmisjami spotkań są dostępne na stronie INTERREG projektu LCA4Regions.  

KONTAKT / AUTOR
Tomasz Gąsiorowski
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2023.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.