Zielone zamówienia publiczne na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii covid-19 i sytuacji kryzysowych
W dniach 7-8 lipca 2022 r. w Mediolanie (Włochy) w ramach projektu GPP4Growth zorganizowane zostały warsztaty dotyczące możliwości stosowania zielonych zamówień publicznych w celu zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania pandemii COVID-19 i innych sytuacji kryzysowych na gospodarkę i stan środowiska w UE.
2022-08-15, 09:19

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na gospodarkę całej Unii Europejskiej (UE) oraz silnie obciążyła systemy opieki zdrowotnej poszczególnych krajów członkowskich. Z powodu zwiększonej liczby hospitalizacji, w krótkim czasie nastąpiło wzmożone zapotrzebowanie na przeszkolony personel medyczny oraz sprzęt ochronny, medyczny, laboratoryjny, itp. Instytucje publiczne, działające w oparciu o przepisy prawa, w tym prawa zamówień publicznych, zmuszone były w krótkim czasie zapewnić ogromne ilości produktów i usług zdrowotnych służące walce z pandemią. Władze krajowe i regionalne stanęły w obliczu konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości świadczenia usług publicznych, np. gospodarowania odpadami, dostaw energii, transportu czy edukacji. Ponadto, problemy gospodarcze, będące wynikiem pandemii COVID-19, mogą wywrzeć negatywny wpływ na stan środowiska (stosowane podczas pandemii środki ochrony przyczyniają się do zwiększenia ilości odpadów (w tym medycznych), powodując konieczność podejmowania dodatkowych działań w tym obszarze.

W dniach 7-8 lipca 2022 r. w Mediolanie (Włochy) w ramach projektu GPP4Growth zorganizowane zostały warsztaty dotyczące możliwości stosowania zielonych zamówień publicznych w celu zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania pandemii COVID-19 i innych sytuacji kryzysowych na gospodarkę i stan środowiska w UE. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele partnerów ww. projektu: Uniwersytetu w Patras (Grecja), Fundacji Dialogu i Rozwoju Regionalnego (Malta), Prowincji Antwerpia (Belgia), Agencji Rozwoju Regionalnego Stara Zagora (Bułgaria), Województwa Łódzkiego oraz gospodarza spotkania – Regionu Lombardia.

Podczas warsztatów przedstawione zostały doświadczenia zdobyte przez Region Lombardia w zakresie wdrażania zielonych zamówień publicznych i systemu kryzysowych zamówień publicznych podczas pandemii COVID-19. System zamówień publicznych we Włoszech opiera się na przepisach określonych w Kodeksie zamówień publicznych (Dekret legislacyjny nr 50/2016). W związku z koniecznością podejmowania szybkich działań w celu ochrony zdrowia publicznego, do zamówień związanych z zakupem  towarów lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19,  wprowadzono szereg przepisów upraszczających i przyspieszających stosowanie odpowiednich procedur, m.in. wprowadzono możliwość odstąpienia od obowiązku uprzedniej konsultacji z wykonawcami przewidzianej w przypadku zamówień powyżej 40 000,00 EUR i poniżej progu unijnego, dopuszczono stosowanie procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji, czy umożliwiono wypłaty zaliczek dostawcom. W czasie pandemii, zarówno we Włoszech, jak i na całym świecie, odnotowano znaczne podwyżki cen „zielonych” produktów, dlatego za szczególnie efektywne władze ww. regionu uznały zamówienia publiczne realizowane w formule wspólnych zakupów dla wielu podmiotów, co znacząco obniżyło ich cenę. Tę samą formułę realizowanych zamówień publicznych stosowano w odniesieniu do zakupów z kategorii środków medycznych, higienicznych oraz z obszaru usług publicznych – zarządzania odpadami.

Omówiono również kwestie związane ze stosowaniem zielonych zamówień publicznych podczas pandemii COVID-19: szacowanie ryzyka w zamówieniach publicznych realizowanych w Grecji, przepisy dotyczące „kryzysowych” zamówień publicznych na Malcie, propozycje rozwiązań Partnera z Bułgarii, które mogłyby spowodować wzrost udzielanych „zielonych” zamówień. Ponadto, Partner z Belgii podzielił się swoim doświadczeniem w procedowaniu zamówienia publicznego na zakup maseczek wielorazowego użytku oraz wkładów z filtrem. Województwo Łódzkie na forum wydarzenia zaprezentowało przykłady działań wspierających walkę z pandemią COVID-19, jednocześnie realizowanych z poszanowaniem środowiska: zamówienie rozpuszczalnych worków do prania na potrzeby szpitali w regionie, minimalizujących kontakt z zakażonymi, zanieczyszczonymi tekstyliami oraz całkowicie biodegradowalnych a także akcja pn. „Milion maseczek dla mieszkańców Województwa Łódzkiego”, w ramach której Zarząd Województwa Łódzkiego przekazał mieszkańcom maseczki ochronne wielorazowego użytku, zakupione od MŚP z regionu.

We wszystkich krajach partnerskich projektu GPP4Growth konieczne było wprowadzenie zmian proceduralnych, przyspieszających i ułatwiających zakup towarów i usług niezbędnych do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 lub ochrony zdrowia publicznego. Procedury te dotyczyły w szczególności  zakupu sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, czy preparatów do dezynfekcji. Partnerzy, jako szczególnie efektywną procedurę, zapewniającą uzyskanie najlepszego stosunku ceny do jakości i czasu realizacji danego zakupu, wskazali formułę wspólnych zamówień. Podkreślili również konieczność ściślejszej współpracy między organami publicznymi a dostawcami, w szczególności lokalnymi MŚP. Wskazano także na szczególną rolę digitalizacji procesu udzielania zamówień publicznych, dzięki czemu eliminowane są bariery np. wynikające z obostrzeń związanych ze stanem pandemii lub innego kryzysu, zarówno po stronie Zamawiających jak i Wykonawców.

Więcej informacji dotyczących zielonych zamówień publicznych, jak również szczegółowe sprawozdania z działań podejmowanych w ramach projektu GPP4Growth można znaleźć na stronach:
https://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/zielone-zamowienia-publiczne-na-rzecz-zasobooszczednego-rozwoju-regionalnego/,
https://biznes.lodzkie.pl/nasze-projekty/,
https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/,
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/gpp4growth/.

KONTAKT / AUTOR
Monika Zielińska
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.