VII międzynarodowe spotkanie partnerów LCA4Regions – Portugalia, 16-17.03.2022 r.
VII spotkanie partnerów projektu „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej” - LCA4Regions (Program INTERREG Europa) zostało zorganizowane przez stowarzyszenie gmin regionu Baixo Alentejo w Portugalii - CIMBAL. Wydarzenie poświęcone było wymianie doświadczeń i dobrych praktyk powiązanych z metodologią oceny cyklu życia produktów i usług (Life Cycle Assessment – LCA) oraz omówieniu Regionalnych Planów Działań mających na celu podniesienie konkurencyjności lokalnych gospodarek i poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wdrożenie rozwiązań inspirowanych projektem.
LCA4Regions
2022-04-08, 14:55
Dołącz do projektu CE-Connector i pozyskaj środki na rozwój swojego startupu!
Jesteś startupem i szukasz inwestora? A może jesteś aniołem biznesu i chcesz zainwestować? Głównym celem projektu CE-Connector jest edukacja i łączenie aniołów biznesu oraz publicznych środków finansowych w celu wypełnienia luki finansowej, z którą spotykają się młode, innowacyjne firmy.
CE-Connector
2021-12-15, 07:45
V międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions - Województwo Łódzkie 28-30.09.2021 r.
Partnerzy projektu pt. „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej” - LCA4Regions (program Interreg Europe) spotkali się ponownie, aby wymienić się doświadczeniami i przedyskutować, w jaki sposób rozwijać potencjał metodologii cyklu życia – tym razem za pomocą systemu szkoleń i edukacji.
LCA4Regions
2021-10-06, 09:28
Międzynarodowe warsztaty CE-Connector – 22 września 2021 r.
22 września o godz. 14:00 na platformie Zoom rozpoczną się Międzynarodowe Warsztaty CE-Connector. Jest to bezpłatna międzynarodowa konferencja organizowana w ramach projektu CE-Connector. Warsztaty skierowane są głównie do Instytucji Publicznych, Parków Technologicznych, Inkubatorów i Akceleratorów.
CE-Connector
2021-09-17, 08:52
Projekt AQUARES - Regionalny Plan Działania dla Województwa Łódzkiego
Województwo Łódzkie przyjęło do realizacji Regionalny Plan Działania w ramach projektu AQUARES. Zakłada on zwiększenie inwestycji związanych z oszczędnym gospodarowaniem wodą oraz z jej odzyskiem, w ramach nowej perspektywy budżetowej 2021 - 2027.
AQUARES
2021-08-26, 11:49
IV międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Słowenia, 25-27.05.2021 r.
Czwarte wydarzenie międzynarodowe w formule Transnational Learning Journey odbywało się w stolicy Słowenii Ljubljanie. Jak większość dotychczasowych wydarzeń w projekcie „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej”(LCA4REGIONS), odbyło się ono w formule on-line. Tym razem rozważania partnerów poświęcone były problematyce zielonych zamówień publicznych - ang. Green Public Procurement (GPP).
LCA4Regions
2021-06-18, 11:30
Wiedza, technologia, i… dobre kino podczas CE-Connector Days!
Za nami druga edycja CE-Connector Days, międzynarodowego wydarzenia przeznaczonego dla startupów, aniołów biznesu oraz instytucji publicznych zainteresowanych tematem inwestycji publiczno-prywatnych w młode, perspektywiczne firmy. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania inspirujących prezentacji, poznania najlepszych startupów z Europy Środkowej biorących udział w projekcie CE-Connector a także wzięcia udziału w warsztatach tematycznych.
CE-Connector
2021-06-15, 08:45
„Źródła finasowania dziedzictwa kulturowego” – nowy przewodnik Województwa Łódzkiego
Przedstawiamy przewodnik pt. „Źródła finansowania dziedzictwa kulturowego”. W opracowaniu przedstawiono przykłady instrumentów finansowych wspierających ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce oraz wybrane źródła finansowania publiczno-prywatnego.
FINCH
2021-05-31, 08:03
„Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego” – projekt FINCH (program INTERREG Europa). Województwo Łódzkie wdraża Regionalny Plan Działań
W czerwcu 2018 r. siedem europejskich regionów, w tym Województwo Łódzkie, zdecydowało połączyć swoje siły w celu ochrony, podniesienia wartości oraz wzmocnienia zarządzania dziedzictwem kulturowym w ramach projektu pt. „Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego w ramach programu INTERREG Europa”. Przedsięwzięcie to wkracza obecnie w swoją II fazę, w której partnerzy będą wdrażali swoje regionalne plany działania inspirowane wiedzą zgromadzoną w projekcie.
FINCH
2021-03-16, 09:54
„Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego” – kolejna odsłona projektu FINCH (program INTERREG Europa)
W dniach 18-19.01.2021 r. Region Tesalia w Grecji zorganizował VII spotkanie międzynarodowe partnerów projektu „Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego -FINCH”. Partnerem tego projektu jest Województwo Łódzkie. Spotkanie odbyło się w formule online.
FINCH
2021-02-04, 08:26
[ARRIVAL REGIONS] Akcja pilotażowa w Województwie Łódzkim w pełni uruchomiona
Akcja pilotażowa w projekcie Arrival Regions rozpoczęła się jesienią 2020 r. Jej podstawą są działania na rzecz obywateli Ukrainy, którzy mieszkają na terenie regionu łódzkiego. Celem działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jest zmniejszenie dystansu między migrantami a instytucjami publicznymi, wprowadzenie pilotażowych działań poprawiających jakość życia, a w konsekwencji ułatwienie integracji obywateli Ukrainy z lokalnymi społecznościami. Pilotaż obejmuje kurs języka ukraińskiego dla przedstawicieli sfery publicznej i profesjonalne porady prawne.
Arrival Regions
2020-12-23, 12:18
„Cyrkularni w Biznesie” Wdrażanie Regionalnego Planu Działań w Województwie Łódzkim – GPP4Growh
Rynek zamówień publicznych w 2019 r. w Polsce wyniósł 198,9 mld zł., co stanowiło 8,75 % PKB. System zamówień publicznych w Polsce umożliwia realizację zamówień pro-ekologicznych, tzw. „zielonych zamówień publicznych”. Na takie zakupy decyduje się coraz więcej Zamawiających, kształtując tym samym nowe trendy w wydatkowaniu środków publicznych.
GPP4Growth
2020-12-11, 08:07
Weź udział w CE-Connector Days 24-25 listopada 2020 r.
Jest to pierwsza edycja CE-Connector Days. Partnerzy projektu z każdego kraju - Chorwacji, Czech, Niemiec, Słowenii i Polski - będą gościć na Węgrzech. Polskę będzie reprezentował Alex Kornilov, dyrektor generalny i założyciel BETEGY, który w wystąpieniu pt.: "Z Polski do USA, droga Betegy na rynki zagraniczne" zaprezentuje historię swojej firmy. Prezentacja odbędzie się w środę, 25 listopada, na żywo o 11.30.
CE-Connector
2020-11-23, 09:02
Projekt LCA4Regions - trzecie spotkanie w formule "Transnational Learning Journey"
Analizy przepływów materiałów i społeczne aspekty LCA, to obszary, które nadal wymagają wnikliwych badań celem umiejscowienia zrównoważonego rozwoju w centrum polityki regionalnej. Po raz trzeci w toku realizacji projektu LCA4Regions przedstawiciele instytucji partnerskich zebrali się, aby dyskutować o głównych wyzwaniach projektu.
LCA4Regions
2020-11-18, 11:51
Projekt AQUARES – zdalna wizyta studyjna w Czechach
Międzynarodowy projekt AQUARES, koncentruje się na efektywnym zarządzaniu gospodarką wodną poprzez ponowne wykorzystanie wody i zapewnienie ochrony jej zasobów. Recykling wody jest kluczowy dla zapewnienia stabilności ekologicznej nie tylko w regionach suchych Europy, ale na całym świecie. Istotną kwestią jest ponowne wykorzystanie ścieków, które w wyniku zastosowania odpowiednich technologii uzdatniania mają wyższą jakość i nadają się do dalszego stosowania. Recykling wody stwarza okazję do efektywnego gospodarowania zasobami w takich obszarach jak rekultywacja, rozwój innowacji, tereny podmokłe oraz zbiorniki retencyjne, nawadnianie upraw, przemysł (np. woda do chłodzenia) a także poprawa jakości gleby.
AQUARES
2020-10-19, 10:23
[ARRIVAL REGIONS] O akcji pilotażowej w Województwie Łódzkim
Województwo Łódzkie w ramach realizowanego projektu międzynarodowego „Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej i gospodarczej obywateli państw spoza UE” ARRIVAL REGIONS, realizowanego w ramach programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA rozpoczyna akcję pilotażową. Dla urzędników z regionu łódzkiego zaplanowano kurs języka ukraińskiego a dla Ukraińców mieszkających w regionie doradztwo prawne.
Arrival Regions
2020-09-08, 17:15
Rozwój ekosystemu wsparcia dla start-upów w Środkowej Europie w ramach programu Interreg. Nowe możliwości dla młodych firm z Polski
W skład projektu CE-Connector wchodzi 11 partnerów z 6 krajów: Polski, Niemiec, Chorwacji, Węgier, Słowenii oraz Czech. Młode firmy rozpoczynające działalność mogą liczyć na pomoc i opiekę ze strony doświadczonego zespołu ekspertów, którzy będą towarzyszyć im w drodze od pomysłu do realizacji. Misją projektu jest połączenie startupów z inwestorami, zwanymi również Aniołami Biznesu, dając im dostęp do instrumentów wsparcia publicznego. Celem jest obniżenie progu wejścia dla młodych projektów, a także wypełnienie luki pomiędzy startupami a kapitałem wysokiego ryzyka.
CE-Connector
2020-08-18, 12:40
LCA4Regions korzysta z doświadczeń Nawarry
Ocena cyklu życia (LCA) na rzecz gospodarki zrównoważonego rozwoju była głównym tematem drugiego międzynarodowego spotkania partnerów projektu LCA4Regions. Wydarzenie odbyło się
w konwencji 3 dniowego spotkania online w dniach 16 - 18 czerwca br. i było transmitowane na żywo na Twitterze. Okazało się ono inspirującą platformą wymiany doświadczeń związanych
z koncepcją zastosowania modelu LCA w efektywnym wykorzystaniu zasobów, poprzez zaprezentowanie siedmiu dobrych praktyk w poszczególnych regionach. Nie zabrakło także wirtualnych wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach hiszpańskiego regionu Nawarry oraz końcowej bardzo ożywionej i owocnej dyskusji.
LCA4Regions
2020-07-30, 12:45
Dobre praktyki z województwa łódzkiego na europejskiej platformie wymiany doświadczeń projektu „Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego - FINCH”
Na europejskiej platformie wymiany doświadczeń programu INTERREG Europa zostały opublikowane 2 dobre praktyki województwa łódzkiego dotyczące projektu „Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego- FINCH”. W projekcie tym uczestniczą partnerzy z 6 krajów europejskich, którzy szukają wspólnie najlepszych sposobów finansowania zasobów kulturowych. Realizacja tych działań ma służyć przywracaniu, ochronie i poprawie zarządzania dziedzictwem kulturowym w regionach partnerskich.
FINCH
2020-05-04, 10:28
Czwarty semestr międzyregionalnego projektu AQUARES
Problemy z niedoborem wody pitnej występują na całym świecie. Jest to jeden z przejawów obecnie zachodzących zmian klimatycznych. Całe szczęście jesteśmy świadomi tej sytuacji. Projekt AQUARES powstał w celu wzmocnienia efektywnej gospodarki wodnej poprzez jej ponowne wykorzystanie.
AQUARES
2020-04-07, 11:05
Projekt INNO PROVEMENT. 19-20.11.2019: III warsztaty tematyczne (Lizbona, Portugalia)
W dniach 19-20 listopada 2019 r. w Lizbonie odbyło się trzecie spotkanie tematyczne w ramach projektu Inno Provement „Ulepszenie instrumentów polityki dedykowanej rozwojowi systemu innowacji MŚP poprzez wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0”. Spotkanie w Portugalii poświęcone było inicjatywom publicznym na rzecz transformacji cyfrowej firm, zgodnych z wymogami czwartej rewolucji przemysłowej.
INNO PROVEMENT
2020-02-07, 10:13
Spotkanie partnerów projektu FINCH w Województwie Łódzkim, 23-24.X.2019 r.
W dniach 23 -24 października 2019 r. Województwo Łódzkie gościło przedstawicieli instytucji partnerskich projektu FINCH z Włoch, Grecji, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec i Rumunii, wraz z zaproszonymi interesariuszami regionalnymi – ekspertami zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego i jego finansowaniem.
FINCH
2020-02-06, 14:46
Międzyregionalna konferencja: Zielone zamówienia publiczne (Sliema, 10-11.12.2019 r.)
W konferencji wzięło udział ponad 100 przedstawicieli instytucji partnerskich projektu: Uniwersytetu w Patras (Grecja), Regionu Lombardia (Włochy), Prowincji Antwerpia (Belgia), Ministerstwa Środowiska i Planowania Przestrzennego Regionalnego Rządu Andaluzji (Hiszpania), Regionu Zemgale (Łotwa), Agencji Rozwoju Regionalnego regionu Stara Zagora (Bułgaria), Departamentu ds. Klimatu i Środowiska (Irlandia), Fundacji Dialogu i Rozwoju Regionalnego (Malta) oraz Województwa Łódzkiego wraz z zaproszonymi Interesariuszami Regionalnymi.
GPP4Growth
2020-02-04, 13:36
Projekt GPP4Growth - "Zielone Zamówienia Publiczne na rzecz zasobo-oszczędnego rozwoju regionalnego” (Green public procurement for resource- efficient regional growth)
Zielone zamówienia publiczne (ang. GPP) to proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest ograniczone w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku.
GPP4Growth
2020-01-29, 10:47
12
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy | Zgoda cookies