„Źródła finasowania dziedzictwa kulturowego” – nowy przewodnik Województwa Łódzkiego
Przedstawiamy przewodnik pt. „Źródła finansowania dziedzictwa kulturowego”. W opracowaniu przedstawiono przykłady instrumentów finansowych wspierających ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce oraz wybrane źródła finansowania publiczno-prywatnego.
2021-05-31, 08:03

Celem publikacji jest wskazanie miejsc i dostępnych form, w których takie finansowanie się pojawia oraz pokazanie wachlarza możliwych do zastosowania instrumentów przy pozyskiwaniu funduszy na ochronę dziedzictwa kulturowego. Przewodnik przeznaczony jest dla instytucji i podmiotów, które są zainteresowane inwestycjami w regionalne dziedzictwo kulturowe.

Przewodnik został przygotowany w ramach projektu pt. Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego – FINCH (program Interreg Europa), którego partnerem jest Województwo Łódzkie.  W projekcie uczestniczy 7 europejskich regionów łączących we współpracy przedstawicieli sektora publicznego, ngo, naukowego, prywatnego oraz społeczeństwo. Głównym celem projektu jest zwiększenie gospodarczego i społecznego wpływu działań związanych
z waloryzacją dziedzictwa kulturowego poprzez promowanie jego rozwoju w ramach nowych modeli biznesowych, angażujących partnerstwa zróżnicowanych podmiotów oraz poszukując nowych form finansowania inwestycji.

Dziedzictwo kulturowe jest wspólnym dobrem, materialnym i duchowym dorobkiem naszych przodków, kształtuje nas i ułatwia budowanie wartościowej przyszłości. Dlatego tak ważne jest aby
o nie dbać i chronić je dla przyszłych pokoleń, by nie zapomniały o własnych korzeniach.

Przewodnik jest dostępny pod adresem:
https://bruksela.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/05/Zrodla-finansowania-dziedzictwa-kulturowego.pdf

 

Więcej informacji o projekcie FINCH, w tym przykładach finansowania dziedzictwa kulturowego w różnych regionach europejskich, można znaleźć na stronach programu INTERREG Europe: interregeurope.eu/finch oraz na stronach bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/finch-2
biznes.lodzkie.pl/nasze-projekty/.

KONTAKT / AUTOR
Tomasz Gąsiorowski
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy