Miedzynarodowy projekt AQUARES „Doskonalenie polityk w zakresie ponownego wykorzystania wody dla oszczędzania zasobów w regionach europejskich“
Projekt AQUARES, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe, został zainaugurowany w hiszpańskim regionie Murcja (region Murcja jest liderem projektu) na początku czerwca 2018 roku. W projekt zaangażowanych jest łącznie 10 organizacji z 9 krajów UE. Oprócz regionu Murcja, projekt jest reprezentowany przez przedstawicieli Grecji, Polski, Malty, Włoch, Niemiec, Łotwy, Słowenii, Hiszpanii i Czech.
2019-04-17, 11:59

Celem projektu AQUARES jest poprawa narzędzi politycznych i rozwiązań
w zakresie gospodarki wodnej poprzez włączenie ponownego wykorzystania ścieków do krajowych, regionalnych i lokalnych planów rozwoju w celu promowania efektywnego wykorzystania zasobów ściekowych. Projekt zwiększy zdolność władz publicznych do proponowania zmian legislacyjnych
w zakresie ramowych dyrektyw dotyczących wody i wody pitnej. Projekt kładzie również nacisk na najlepsze praktyki w celu zapewnienia zgodności z normami jakości wody i promuje przyjęcie zrównoważonego rozwoju i ekoinnowacji
w rolnictwie, przemyśle, obszarach miejskich i rekreacyjnych. Wreszcie, projekt opiera się na doświadczeniach krajów partnerskich poprzez przyjęcie innowacji technologicznych i w zakresie zarządzania w dziedzinie ponownego wykorzystania wody w różnych sektorach.

Projekt jest realizowany w dwóch etapach. W pierwszej fazie projektu - od 2018 r. do 2021 r. - zrealizowane zostaną kluczowe działania projektowe. W latach 2021-2023, w drugiej fazie weryfikacji projektu, proponowane usprawnienia będą testowane i monitorowane przez przedstawicieli grup docelowych.
W drugie fazie, partnerzy konsorcjum projektu AQUARES nie tylko będą monitorować i testować, ale również będą informować odpowiednie instytucje europejskie o wdrażaniu i użyteczności wyników projektu.

Projekt AQUARES jest w 85% współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach programu Interreg Europe.

W dniach 27-29 marca 2019 r. w Mediolanie odbyło się drugie spotkanie projektowe i pierwsze międzynarodowe warsztaty na temat technologii recyklingu wody, zorganizowane przez Fundację Ochrony Środowiska
z Lombardii (FLA). Ponadto Instytut Wód Europejskich i Śródziemnomorskich
z Hiszpanii opacował metodologię oceny technologii i praktyk ponownego wykorzystania wody Częścią metodologii jest kwestionariusz rozprowadzany przez partnerów projektu wśród ich grup docelowych, a uzyskane dane posłużą do stworzenia Przewodnika aplikacyjnego dla technologii ponownego wykorzystania wody.

W ramach działań projektowych odbędą się spotkania i seminaria zarówno dla przedstawicieli firm, jak i dla ogółu społeczeństwa. Więcej informacji na temat terminów i miejsc spotkań można znaleźć na stronie internetowej projektu  www.interregeurope.eu/aquares, oraz https://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/doskonalenie-polityk-w-zakresie-ponownego-wykorzystania-wody-dla-oszczedzania-zasobow-w-regionach-europejskich-aquares/

Więcej informacji na temat proektu udzielą Państwu: Iwona Marcinkowska,
tel: (42) 663 30 45 oraz Michał Mikina, tel.: (42) 663 38 08. E-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

KONTAKT / AUTOR
Michał Mikina
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2023.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.