Inauguracja projektu Arrival Regions
Spotkanie inaugurujące projekt Arrival Regions rozpoczęło etap badań nad rozwiązaniami w zakresie społecznej i gospodarczej integracji obywateli spoza UE w ramach trzyletniej międzynarodowej współpracy na obszarze Europy Środkowej.
2019-07-31, 11:50

W dniach 9 - 10 maja 2019 r. Instytut Geografii Regionalnej w Lipsku, Lider projektu oraz powiat Burgenland, partner projektowy, organizując pierwsze międzynarodowe spotkanie rozpoczęli działania w ramach pakietów roboczych wskazanych we wniosku aplikacyjnym. W spotkaniu w Lipsku i Naumburgu wzięło udział 23 uczestników reprezentujących wszystkich 13 członków konsorcjum projektowego.

Partnerzy przedstawili działania, które będą realizowane w sześciu krajach (Niemcy, Włochy, Słowenia, Chorwacja, Republika Czeska i Polska), dokonując przeglądu planu pracy oraz głównych celów, produktów
i kluczowych aktywności, które zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Projekt Arrival Regions otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 811 189,85 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach trzeciego naboru ogłoszonego przez Interreg Europa Środkowa.

O projekcie

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie rozwiązań w zakresie społecznej integracji młodych imigrantów na obszarach pozamiejskich i miejskich dotkniętych zmianami demograficznymi.

Bezprecedensowy poziom migracji na obszarach wiejskich Europy Środkowej zanotowany w przeciągu kilku ostatnich lat stanowi długoterminowe wyzwanie, ale jest jednocześnie szansą, w sytuacji gdy integracja przybywających migrantów powiedzie się. Na obszarach wiejskich objętych projektem nastąpił spadek liczby ludności w wyniku zmian demograficznych. Wykształceni, młodzi ludzie opuszczają obszary wiejskie w poszukiwaniu lepszej pracy, wyższych dochodów i możliwości rozwoju w większych miastach lub zagranicą. Wraz ze zmianami demograficznymi pojawiają się wyzwania związane z reorganizacją usług użyteczności publicznej dla coraz mniejszej liczby osób o różnych potrzebach (opieka zdrowotna) oraz niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej.

Województwo Łódzkie ze względu na depopulację i starzenie się społeczeństwa, potrzebuje chętnych do pracy, łatwo asymilujących się imigrantów. Naturalnymi kandydatami są nasi sąsiedzi Ukraińcy. Obywatele Ukrainy stanowią 70% wszystkich imigrantów zatrudnionych w województwie łódzkim. Odpowiednio zintegrowane osoby przybywające do regionu łódzkiego mogą przyczynić się do ożywienia gospodarczego („gospodarczej rewitalizacji”) tych obszarów poprzez wypełnienie wakatów w szkołach czy też lokalnych stowarzyszeniach (np. drużynach piłkarskich, ochotniczych strażach pożarnych) oraz zakładanie działalności gospodarczych.

ARRIVAL REGIONS promuje podejście oparte na innowacjach społecznych, aby integracja na obszarach wiejskich odniosła sukces, wzmacniając umiejętności i wiedzę zainteresowanych stron na rynku pracy oraz integrację społeczną obywateli państw trzecich.

Finansowanie

Projekt dofinansowany jest z środków programu Interreg Europa Środkowa

Wartość projektu wynosi: 2 204 872,00 euro

W tym dofinansowanie z UE dla województwa łódzkiego: 114 877,50 euro

Budżet dla województwa łódzkiego: 135 150,00 euro

Partnerzy projektu

ARRIVAL REGIONS skupia 13 partnerów z 6 krajów

Skład partnerstwa:

OKRES REALIZACJI

kwiecień 2019 – marzec 2022

więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.interreg-central.eu/Arrival-Regions

KONTAKT / AUTOR
Katarzyna Kurniawka
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.