LCA4Regions korzysta z doświadczeń Nawarry
Ocena cyklu życia (LCA) na rzecz gospodarki zrównoważonego rozwoju była głównym tematem drugiego międzynarodowego spotkania partnerów projektu LCA4Regions. Wydarzenie odbyło się w konwencji 3 dniowego spotkania online w dniach 16 - 18 czerwca br. i było transmitowane na żywo na Twitterze. Okazało się ono inspirującą platformą wymiany doświadczeń związanych z koncepcją zastosowania modelu LCA w efektywnym wykorzystaniu zasobów, poprzez zaprezentowanie siedmiu dobrych praktyk w poszczególnych regionach. Nie zabrakło także wirtualnych wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach hiszpańskiego regionu Nawarry oraz końcowej bardzo ożywionej i owocnej dyskusji.
2020-07-30, 12:45

W ostatnich miesiącach partnerzy LCA4Regions pogłębili i ukończyli siedem analiz regionalnych, zebrali dobre praktyki w swych regionach, rozwijając tym samym międzyregionalny potencjał dot. doświadczeń i możliwości wykorzystania LCA w regionach.

„Potencjalnie wysoka cena analiz LCA jest kwestią punktu widzenia. Pokonując drogę od bariery do szansy można koszt ten traktować bardziej jako długoterminową inwestycję, z której korzyści można czerpać w przyszłości” - stwierdził Fritz Balkau, ekspert w zakresie metodologii LCA. Jest to jedna
z kluczowych tez tego wydarzenia.

Spotkanie koncentrowało się na przedstawieniu metod oceny cyklu życia w kontekście efektywnego gospodarowania zasobami, stanowiących jeden z sześciu zasadniczych filarów merytorycznych LCA4Regions. W trakcie spotkania partnerzy mieli okazję zapoznać się z lokalnymi uwarunkowaniami gospodarczymi regionu Nawarry (lidera i inicjatora projektu)  i zobaczyć jakie szanse, a także wyzwania związane są z metodologią oceny cyklu życia w kontekście analizy porównawczej,  na potrzeby projektu LCA4Regions.

Partnerzy przedstawili dobre praktyki LCA dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami z siedmiu regionów partnerskich.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z LCA i narzędziami związanymi z tą metodą w różnych kontekstach m.in.:

- Technologii wytwarzania oraz zastosowania podkładów na bazie wody i rozpuszczalników do gruntowania stalowych płyt (Litwa).

- Ponownego wykorzystania pozostałości po pracach ziemnych w procesie renaturyzacji i rekultywacji parku przyrodniczego Ankkapuisto (Finlandia).

- Efektywnego gospodarowania zasobami w turystyce na przykładzie wzorcowej eko-modernizacji hotelu Bohnij (Słowenia).

- LCA dla nowoczesnych komponentów budowlanych i gotowych budynków – które w firmie IZODOM Polska 2000 zostały zaprojektowane tak aby pozyskanie surowców, produkcja i eksploatacja, a także demontaż były pod względem oddziaływania na środowisko zredukowane do niezbędnego minimum.

- Korzyści dla środowiska i społeczności związanych z racjonalnym wykorzystaniem największego sztucznego zbiornika wodnego w UE - Alqueva w Portugalii, nie tylko dla celów pozyskiwania energii
z wody, ale i nawadniania okolicznych terenów oraz odbudowy lokalnych ekosystemów i wzmacniania ekonomii regionu.

- Protokołu LEED wprowadzonego przez włoską Lombardię. System ten służy władzom regionu
w zakresie kompleksowej gospodarki nieruchomościami oraz do zarządzania inwestycjami budowlanymi. Pozwala on na usystematyzowanie wiedzy i przyjęcie całościowego spektrum oceny,
w stosunku do zagadnień związanych z użytkowaniem, projektowaniem i demontażem obiektów budowlanych. Przede wszystkim pod kątem efektywnego gospodarowania zasobami.

- Metodologii i działania dot. obliczania śladu węglowego w gospodarce komunalnej - Carbon Footprint Strategy, przez samorząd Pampeluny w Regionie Nawarra.

W ostatnim dniu wydarzenia partnerzy i interesariusze wzięli udział w wirtualnych wizytach studyjnych w Nawarrze – podczas których dwie lokalne firmy wyjaśniły, w jaki sposób pracują nad efektywnym wykorzystaniem zasobów, które mają do dyspozycji w toku swej działalności:

AGRALCO przekształca, wzbogaca produkty uboczne i odpadowe powstające przy produkcji wina,

BIOSASUN wykorzystuje oliwki do wytwarzania produktów wysokiej jakości,

Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą kompleksowego projektu Nawarry, który obejmuje m. in wdrożenie autorskiego planu rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, planu zagospodarowania odpadów, regionalnego prawa dotyczącego odpadów w kontekście obciążeń podatkowych, „zielonego” prawa zamówień publicznych i mapy drogowej dotyczącej zmian klimatu.

Kolejne międzynarodowe spotkanie partnerów zostanie zorganizowane przez Instytut w Pyhäjärvi (Finlandia) w październiku 2020 r.

KONTAKT / AUTOR
Adam Szymański
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.