Dobre praktyki z województwa łódzkiego na europejskiej platformie wymiany doświadczeń projektu „Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego - FINCH”
Na europejskiej platformie wymiany doświadczeń programu INTERREG Europa zostały opublikowane 2 dobre praktyki województwa łódzkiego dotyczące projektu „Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego- FINCH”. W projekcie tym uczestniczą partnerzy z 6 krajów europejskich, którzy szukają wspólnie najlepszych sposobów finansowania zasobów kulturowych. Realizacja tych działań ma służyć przywracaniu, ochronie i poprawie zarządzania dziedzictwem kulturowym w regionach partnerskich.
2020-05-04, 10:28

Pierwsza dobra praktyka dotyczy parku kulturowego „Miasto Tkaczy” w Zgierzu i jest związana ze współpracą sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych w zakresie rewitalizacji zabytkowej dzielnicy miasta. Park kulturowy „Miasto Tkaczy” w Zgierzu to pierwszy park kulturowy w Polsce. Został założony w 2003 roku przez władze miejskie w celu ochrony unikalnego układu urbanistycznego miasta z lat 20-ych XIX wieku. Na początku XIX wieku w Zgierzu rozwijał się przemysł włókienniczy. Kiedy miasto straciło znaczenie przemysłowe, część miasta związana najściślej z przemysłem włókienniczym, podupadła i była od tego czasu zamieszkiwana przez najbiedniejsze grupy społeczne. Aby zachować dziedzictwo kulturowe, głównie architektury drewnianej, władze miasta Zgierza pozyskały środki z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i rozpoczęły projekt „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza”. Proces ten dokonał się poprzez rewitalizację 4 budynków. Po zakończeniu tego etapu, wybrane w drodze konkursu, organizacje pozarządowe wprowadziły różne usługi w odnowionych budynkach (tj. hostel z salą konferencyjną, małe centrum kultury i sztuki, centrum konserwacji drewna, usługi gastronomiczne, kawiarnię). Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała pozytywny wpływ na utrzymanie budynków, uczyniła to miejsce bardziej atrakcyjnym dla odwiedzających oraz dała miejsca pracy osobom niepełnosprawnym. Dzięki podjętym działaniom przekształcono szereg zabytkowych budynków, które utraciły pierwotne przeznaczenie, w przestrzeń o nowych funkcjach. Wpłynęło to na ożywienie dzielnicy i życia kulturalnego na zaniedbanym dotąd obszarze. „Miasto Tkaczy” to dobry przykład ponownego wykorzystania zabytkowych budynków i przedefiniowania ich w kontekście środowiska miejskiego. Dodatkowo działania te przyczyniły się do wzmocnienia tożsamości historycznej i integracji społeczności lokalnej. Obecnie Park Kultury odwiedza rocznie 10 000 osób. Więcej informacji o tej praktyce znajduje się na stronie Interreg Europe:

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3361/public-sector-and-ngo-s-cooperating-for-valorisation-of-the-cultural-park-town-of-weavers/

Druga wyróżniona dobra praktyka jest związana z obiektem Instytutu Europejskiego w Łodzi, który jest przykładem dziedzictwa kulturowego zachowanego dzięki funduszom unijnym i obecnie waloryzowanego poprzez działalność komercyjną. Instytut Europejski w Łodzi powstał w 1993 roku jako fundacja Skarbu Państwa. Pierwotnie specjalizował się w zagadnieniach integracji europejskiej i była pierwszą instytucją zajmującą się sprawami UE w krajach Europy Wschodniej. Instytut był miejscem licznych międzynarodowych wydarzeń z udziałem kluczowych przedstawicieli administracji publicznej i naukowców. W 2010 r. Instytut gościł m.in. przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso. Instytut jest obecnie częścią Fundacji Centrum Europejskie Natolin. Sam obiekt składa się z dwóch zabytkowych budynków z początku XX wieku. Główny budynek to willa zbudowana w 1910 roku dla łódzkiego fabrykanta Roberta Schweikerta. Obecnie znajdują się w nim sale konferencyjne i biura. Pierwotna modernizacja obiektu została sfinansowana z funduszy unijnych. Środki te były jednak niewystarczające na dalsze utrzymanie obiektu. Aby znaleźć dodatkowe finansowanie, Instytut zdecydował się na wynajem powierzchni dla biur i filmowców oraz organizację szkoleń i konferencji. Z budynku korzystają corocznie studenci Łódzkiej Szkoły Filmowej przy realizacji etiud filmowych. Dzięki podjętym działaniom zebrane środki pozwalają na utrzymanie budynków i pracowników, a nadwyżki inwestowane są w rozwój i remonty. Koszty personelu zostały zoptymalizowane poprzez włączenie Instytutu do Fundacji Natolin. Instytut Europejski, dzięki współpracy z łódzką szkołą filmową, wspiera dziedzictwo kulturowe i twórczość artystyczną najstarszej szkoły filmowej w Polsce. Praktyka ta jest pozytywnym przykładem waloryzacji dziedzictwa kulturowego i pozyskiwania środków finansowych na jego ochronę poprzez działalnością komercyjną, Należy zauważyć, że pomyślna realizacja takich działań zależy w dużej mierze od sprawnego zarządzania i pracowników, którzy są w stanie wykorzystać potencjał obiektu. Więcej informacji o tej praktyce znajduje się na stronie Interreg Europe:

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3501/european-institute-in-lodz-cultural-heritage-valorization-european-values-promotion-fostering-art/


KONTAKT / AUTOR
Tomasz Gąsiorowski
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2023.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.