Spotkanie partnerów projektu FINCH w Województwie Łódzkim, 23-24.X.2019 r.
W dniach 23 -24 października 2019 r. Województwo Łódzkie gościło przedstawicieli instytucji partnerskich projektu FINCH z Włoch, Grecji, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec i Rumunii, wraz z zaproszonymi interesariuszami regionalnymi – ekspertami zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego i jego finansowaniem.
2020-02-06, 14:46

Uczestnicy spotkania wspólnie poszukiwali nowych rozwiązań finansowania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Jako punkt wyjścia do dyskusji, gościom przedstawione zostały przykładowe rozwiązania i tzw. „dobre praktyki” funkcjonowania i zarządzania zabytkowymi obiektami w województwie łódzkim:

  • Filharmonia im. Artura Rubinsteina w Łodzi;
  • Park Kulturowy “Miasto Tkaczy” w Zgierzu;
  • Muzeum w Nieborowie i Arkadii;
  • Instytut Europejski w Łodzi;
  • MS1 – Muzeum Sztuki w Łodzi.

Podczas paneli dyskusyjnych omawiano dalsze możliwości rozwojowe poszczególnych instytucji, w odniesieniu do uwarunkowań i możliwości finansowych. W tym kontekście podkreślono duże znaczenie nawiązywania współpracy z podmiotami prywatnymi, np. w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Inwestycje w ochronę dziedzictwa kulturowego związane są nie tylko z rozwojem społeczno-gospodarczym i wzrostem zatrudnienia, ułatwiają dostrzeganie zmian społecznych i kulturowych zachodzących w społeczeństwie europejskim. Podstawą poznania i docenienia bogactwa i różnorodności europejskiego dziedzictwa kulturowego jest wdrażanie inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym.

Poza zwiększeniem finansowych możliwości korzystania z narzędzi ochrony i propagowania dziedzictwa kulturowego, jak m.in. Program „Kreatywna Europa”, Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, ERASMUS, biorąc pod uwagę powiązania rozwoju kultury z turystyką, polityką regionalną, młodzieżą oraz badaniami i rozwojem, ważne jest również zwiększanie możliwości współfinansowania tego obszaru tematycznego w ramach funduszy UE.

Duży potencjał w zakresie rozwoju terytorialnego ma turystyka kulturalna, której rozwój wyznaczony w dokumentach strategicznych (np. inteligentne specjalizacje) pozwala zaplanować oddziaływanie na zrównoważony rozwój obszarów lokalnych. Należy przy tym mieć na uwadze równowagę pomiędzy przydziałem środków na duże infrastrukturalne projekty oraz na działania wspierające aktywność artystyczną i kulturową w lokalnych i regionalnych społecznościach oraz dla MŚP.

KONTAKT / AUTOR
Monika Zielińska
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.