Międzyregionalna konferencja: Zielone zamówienia publiczne (Sliema, 10-11.12.2019 r.)
W konferencji wzięło udział ponad 100 przedstawicieli instytucji partnerskich projektu: Uniwersytetu w Patras (Grecja), Regionu Lombardia (Włochy), Prowincji Antwerpia (Belgia), Ministerstwa Środowiska i Planowania Przestrzennego Regionalnego Rządu Andaluzji (Hiszpania), Regionu Zemgale (Łotwa), Agencji Rozwoju Regionalnego regionu Stara Zagora (Bułgaria), Departamentu ds. Klimatu i Środowiska (Irlandia), Fundacji Dialogu i Rozwoju Regionalnego (Malta) oraz Województwa Łódzkiego wraz z zaproszonymi Interesariuszami Regionalnymi.
2020-02-04, 13:36

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z systemem udzielania zamówień publicznych na Malcie, charakteryzującą się silną centralizacją, co jest związane z uwarunkowaniami geograficzno-społecznymi tego kraju. Temat ten został zaprezentowany przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska, Zrównoważonego Rozwoju i Zmian Klimatycznych. Zielone zamówienia publiczne wdrażane są w ramach „Krajowego Planu Działania 2019-2025” („National Action Plan 2019-2025”), określającego strategiczne ramy działania oraz regulującego szczegółowo sposób postępowania w ramach procedowanych zamówień:

Misja: Zwiększenie funkcji zielonych zamówień publicznych, poszukując możliwości ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, rozwijając rynek ekologicznych produktów i usług.

Wizja: Stopniowy wzrost do 90% udziału zielonych zamówień publicznych w rynku zamówień.

Cele:

  • Stałe angażowanie wykonawców, instytucji zamawiających i innych podmiotów, poprzez zapewnienie niezbędnych szkoleń i ustanowione kanały komunikacji;
  • Ułatwienie wdrażania zielonych zamówień publicznych poprzez zarządzanie interaktywnym narzędziem – prowadzenie krajowego portalu internetowego: gpp.gov.mt;
  • Zwiększenie świadomości wśród wykonawców i instytucji zamawiających na temat korzyści, jakie niesie wdrażanie zielonych zamówień publicznych, również tych wykraczających poza świadczenie usług i dostawy produktów;
  • Zwiększenie stosowania zielonych zamówień publicznych do 90%.

W ramach systemu wsparcia, dostępny jest również tzw. Helpdesk – punkt informacyjny w obszarze możliwości stosowania zielonych zamówień publicznych oraz tzw. GPP-Officer, - pracownik w ww. Ministerstwie, którego obowiązkiem jest sprawdzanie i zatwierdzanie zamówień pod kątem właściwego stosowania zielonych klauzul, przed rozpoczęciem ich procedowania.

Wiele przydatnych informacji w tym zakresie, jak również można znaleźć na stronie: www.gpp.gov.mt.

Dyskusja podczas konferencji toczyła się w ramach 4 paneli dyskusyjnych:

  1. Dobre praktyki w zielonych zamówieniach publicznych;
  2. Przeszkody i możliwości dla biznesu w zielonych zamówieniach publicznych;
  3. LCC w zielonych zamówieniach publicznych;
  4. Rynek produktów ekologicznych.

Uczestnicy podzielili się swoimi opiniami i spostrzeżeniami, oraz pomysłami, jak jeszcze bardziej można zwiększać udział zielonych zamówień publicznych w rynku.

Partnerzy projektu GPP4Growth przedstawili również projekty swoich Regionalnych Planów Działań, w ramach których zielone zamówienia publiczne będą wdrażane w poszczególnych regionach. Zaplanowane działania dotyczą m.in. lobbowania w zakresie lepszego ustawodawstwa (Łotwa), organizacji spotkań informacyjnych oraz przeprowadzenia szkoleń i warsztatów, zarówno dla przedstawicieli administracji, jak i biznesu (Polska, Hiszpania, Irlandia), czy wdrożenia platformy internetowej, promującej zagadnienie zrównoważonych zamówień publicznych (Bułgaria).

KONTAKT / AUTOR
Monika Zielińska
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2023.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.