Międzynarodowy projekt AQUARES promujący wzmocnienie efektywnej gospodarki wodnej oraz koncepcję "zielonego wzrostu" poprzez ponowne wykorzystanie wody
Projekt AQUARES „Doskonalenie polityk w zakresie ponownego wykorzystania wody dla oszczędzania zasobów w regionach europejskich“, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe, został zainaugurowany w hiszpańskim regionie Murcja (region Murcja jest liderem projektu) na początku czerwca 2018 roku. W projekt zaangażowanych jest łącznie 10 organizacji z 9 krajów UE. Oprócz regionu Murcja, projekt jest reprezentowany przez przedstawicieli Grecji, Polski, Malty, Włoch, Niemiec, Łotwy, Słowenii, Hiszpanii i Czech.
2019-07-11, 09:19

Celem projektu AQUARES jest poprawa koncepcji polityki i gospodarki wodnej poprzez włączenie ponownego wykorzystania wody do krajowych, regionalnych i lokalnych planów rozwoju w celu promowania efektywnego wykorzystania zasobów ściekowych. Podkreśla się w nim najlepsze praktyki w celu zapewnienia zgodności z normami jakości wody i promowania przyjęcia zasad zrównoważonego rozwoju i innowacji ekologicznych w rolnictwie, przemyśle, obszarach miejskich i rekreacyjnych. Projekt opiera się na doświadczeniach krajów partnerskich poprzez przyjęcie innowacji technologicznych i zarządczych w dziedzinie ponownego wykorzystania wody
w różnych sektorach.

Projekt jest realizowany w dwóch fazach. Pierwsza, obejmująca lata 2018-2021, w której wdrażane są kluczowe działania, oraz druga faza tzw. faza utrwalenia, w której przyszłe usprawnienia będą testowane i monitorowane przez przedstawicieli grup docelowych, a  odpowiednie instytucje europejskie będą informowane o wdrażaniu i użyteczności wyników projektu.

Dotychczas odbyło się kilka spotkań partnerskich w oparciu o wypracowaną 
w ramach projektu metodologię, a dane z regionów zostały przekazane partnerom w celu ich przetworzenia i opracowania analiz. W marcu 2019 r. we Włoszech w Mediolanie miało miejsce międzyregionalne spotkanie partnerów i interesariuszy na temat technologii stosowanych w obszarach ponownego wykorzystywania wody. Warsztaty obejmowały wizytę w lokalnej oczyszczalni ścieków Nosedo. W maju 2019 r. na Malcie odbyło się spotkanie na temat możliwości zwiększenia  i poprawy dostępności publicznych i prywatnych inwestycji umożliwiających ponowne wykorzystanie wody oraz wizyta w oczyszczalni ścieków. Partnerzy dzielą się swoją wiedzą w regionach, nie tylko poprzez spotkania z interesariuszami, ale również poprzez sieci społecznościowe i udział w zewnętrznych wydarzeniach branżowych.

Polska jest reprezentowana w projekcie AQUARES przez Województwo Łódzkie, które odpowiada za organizację pierwszej wizyty studyjnej rozpowszechniającej wśród Partnerów projektu AQUARES dobre praktyki dotyczące technologii odzysku i ponownego użycia wody. Dodatkowo Województwo Łódzkie opracuje i wyda studium prezentowanych technologii oraz  wytyczne dla Partnerów dotyczące organizacji wizyt studyjnych. Wizyta studyjna zaplanowana jest na 16-17 października 2019 r.

Program wizyty studyjnej został przygotowany we współpracy z regionalnymi interesariuszami, dzięki wielu konsultacjom na temat sprawdzonych technologii i projektów, które warto replikować ze względu na ich pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne w tym zasoby wodne.

Kwestie dotyczące organizacji wizyty studyjnej były dyskutowane m.in.
w trakcie II Regionalnego  Spotkania Interesariuszy Projektu AQUARES poświęconego omówieniu  Możliwości i potrzeb ponownego wykorzystania wody w województwie łódzkim oraz prezentacji technologii ponownego wykorzystania wody na podstawie warsztatów międzyregionalnych w Mediolanie. Spotkanie odbyło się 26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Łącznie wzięło w nim udział 21 przedstawicieli regionu - reprezentantów administracji samorządowej (w tym Instytucji Zarządzającej RPO WŁ), nauki oraz biznesu.

Informacje na temat bieżących działań w ramach projektu AQUARES można znaleźć na stronie internetowej projektu www.interregeurope.eu/aquares/,
w portalach społecznościowych oraz w Departamencie Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: tel. (42) 663 30 45, 663 38 08; e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl;  www. bruksela.lodzkie.pl.

KONTAKT / AUTOR
Michał Mikina
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2023.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.