LCA4Regions korzysta z doświadczeń Nawarry
Ocena cyklu życia (LCA) na rzecz gospodarki zrównoważonego rozwoju była głównym tematem drugiego międzynarodowego spotkania partnerów projektu LCA4Regions. Wydarzenie odbyło się w konwencji 3 dniowego spotkania online w dniach 16 - 18 czerwca br. i było transmitowane na żywo na Twitterze. Okazało się ono inspirującą platformą wymiany doświadczeń związanych z koncepcją zastosowania modelu LCA w efektywnym wykorzystaniu zasobów, poprzez zaprezentowanie siedmiu dobrych praktyk w poszczególnych regionach. Nie zabrakło także wirtualnych wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach hiszpańskiego regionu Nawarry oraz końcowej bardzo ożywionej i owocnej dyskusji.
2020-07-30, 12:45

W ostatnich miesiącach partnerzy LCA4Regions pogłębili i ukończyli siedem analiz regionalnych, zebrali dobre praktyki w swych regionach, rozwijając tym samym międzyregionalny potencjał dot. doświadczeń i możliwości wykorzystania LCA w regionach.

„Potencjalnie wysoka cena analiz LCA jest kwestią punktu widzenia. Pokonując drogę od bariery do szansy można koszt ten traktować bardziej jako długoterminową inwestycję, z której korzyści można czerpać w przyszłości” - stwierdził Fritz Balkau, ekspert w zakresie metodologii LCA. Jest to jedna
z kluczowych tez tego wydarzenia.

Spotkanie koncentrowało się na przedstawieniu metod oceny cyklu życia w kontekście efektywnego gospodarowania zasobami, stanowiących jeden z sześciu zasadniczych filarów merytorycznych LCA4Regions. W trakcie spotkania partnerzy mieli okazję zapoznać się z lokalnymi uwarunkowaniami gospodarczymi regionu Nawarry (lidera i inicjatora projektu)  i zobaczyć jakie szanse, a także wyzwania związane są z metodologią oceny cyklu życia w kontekście analizy porównawczej,  na potrzeby projektu LCA4Regions.

Partnerzy przedstawili dobre praktyki LCA dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami z siedmiu regionów partnerskich.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z LCA i narzędziami związanymi z tą metodą w różnych kontekstach m.in.:

- Technologii wytwarzania oraz zastosowania podkładów na bazie wody i rozpuszczalników do gruntowania stalowych płyt (Litwa).

- Ponownego wykorzystania pozostałości po pracach ziemnych w procesie renaturyzacji i rekultywacji parku przyrodniczego Ankkapuisto (Finlandia).

- Efektywnego gospodarowania zasobami w turystyce na przykładzie wzorcowej eko-modernizacji hotelu Bohnij (Słowenia).

- LCA dla nowoczesnych komponentów budowlanych i gotowych budynków – które w firmie IZODOM Polska 2000 zostały zaprojektowane tak aby pozyskanie surowców, produkcja i eksploatacja, a także demontaż były pod względem oddziaływania na środowisko zredukowane do niezbędnego minimum.

- Korzyści dla środowiska i społeczności związanych z racjonalnym wykorzystaniem największego sztucznego zbiornika wodnego w UE - Alqueva w Portugalii, nie tylko dla celów pozyskiwania energii
z wody, ale i nawadniania okolicznych terenów oraz odbudowy lokalnych ekosystemów i wzmacniania ekonomii regionu.

- Protokołu LEED wprowadzonego przez włoską Lombardię. System ten służy władzom regionu
w zakresie kompleksowej gospodarki nieruchomościami oraz do zarządzania inwestycjami budowlanymi. Pozwala on na usystematyzowanie wiedzy i przyjęcie całościowego spektrum oceny,
w stosunku do zagadnień związanych z użytkowaniem, projektowaniem i demontażem obiektów budowlanych. Przede wszystkim pod kątem efektywnego gospodarowania zasobami.

- Metodologii i działania dot. obliczania śladu węglowego w gospodarce komunalnej - Carbon Footprint Strategy, przez samorząd Pampeluny w Regionie Nawarra.

W ostatnim dniu wydarzenia partnerzy i interesariusze wzięli udział w wirtualnych wizytach studyjnych w Nawarrze – podczas których dwie lokalne firmy wyjaśniły, w jaki sposób pracują nad efektywnym wykorzystaniem zasobów, które mają do dyspozycji w toku swej działalności:

AGRALCO przekształca, wzbogaca produkty uboczne i odpadowe powstające przy produkcji wina,

BIOSASUN wykorzystuje oliwki do wytwarzania produktów wysokiej jakości,

Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą kompleksowego projektu Nawarry, który obejmuje m. in wdrożenie autorskiego planu rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, planu zagospodarowania odpadów, regionalnego prawa dotyczącego odpadów w kontekście obciążeń podatkowych, „zielonego” prawa zamówień publicznych i mapy drogowej dotyczącej zmian klimatu.

Kolejne międzynarodowe spotkanie partnerów zostanie zorganizowane przez Instytut w Pyhäjärvi (Finlandia) w październiku 2020 r.

KONTAKT / AUTOR
Adam Szymański
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy