Projekt GPP4Growth - "Zielone Zamówienia Publiczne na rzecz zasobo-oszczędnego rozwoju regionalnego” (Green public procurement for resource- efficient regional growth)

Zielone zamówienia publiczne (ang. GPP) to proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest ograniczone w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku.Projekt GPP4Growth łączy doświadczenie i praktyki dziewięciu instytucji publicznych z obszaru Europy w ramach działania mającego na celu poprawę zdolności tych organów w dziedzinie wdrażania polityki promującej eko-innowacje i rozwój ekologiczny za pomocą „zielonych zamówień publicznych” (ang. GPP).

Europejskie instytucje publiczne wydatkują 14% całego PKB Unii Europejskiej. Wartość tych wydatków na towary, usługi i roboty budowlane oszacowano na 1,8 bln EUR rocznie. Tę znaczącą „siłę nabywczą” organów publicznych można wykorzystać w celu pobudzania eko-innowacji, zasobooszczędności i rozwoju ekologicznego poprzez propagowanie przyjaznych środowisku, zasobooszczędnych towarów i usług.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportami dotyczącymi analiz tematycznych opracowanych w ramach projektu (w załącznikach):

A1.1: "Korzyści, bariery i możliwości związane z zielonymi zamówieniami publicznymi w regionach europejskich:

A1.2: "Najlepsze praktyki stosowania zielonych zamówień publicznych w Unii Europejskiej"

A1.3: "Najlepsze polityki, plany i kryteria dotyczące stosowania zielonych zamówień publicznych w Unii Europejskiej"

A1.4: "Czynniki oddziałujące na udział przedsiębiorstw z kluczowych sektorów GPP4Growth w zielonych zamówieniach i procedurach przetargowych"

A2.1: "Wnioski ze spotkań regionalnych z kluczowymi interesariuszami"

A3.1: "Podsumowanie warsztatów na temat różnych podejść do zielonych zamówień publicznych"

A3.2: "Raport z warsztatów na temat oznakowania ekologicznego w zamówieniach publicznych"

A3.3: "Monitorowanie zielonych zamówień publicznych"

A3.4: "Wizyta studyjna dotycząca dobrych praktyk w zakresie wdrażania zielonych zamówień publicznych: Prowincja Antwerpia 27-28 marca 2019 r."

A3.5: "GPP4Growth Międzynarodowa konferencja: zielone zamówienia publiczne"

A4.1: "Koszt Cyklu Życia Produktu (Life Cycle Costing - LCC)"

Więcej informacji na temat projektu GPP4Growth znajdą Państwo na stronie:

https://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/