Miedzynarodowy projekt AQUARES „Doskonalenie polityk w zakresie ponownego wykorzystania wody dla oszczędzania zasobów w regionach europejskich“
Projekt AQUARES, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe, został zainaugurowany w hiszpańskim regionie Murcja (region Murcja jest liderem projektu) na początku czerwca 2018 roku. W projekt zaangażowanych jest łącznie 10 organizacji z 9 krajów UE. Oprócz regionu Murcja, projekt jest reprezentowany przez przedstawicieli Grecji, Polski, Malty, Włoch, Niemiec, Łotwy, Słowenii, Hiszpanii i Czech.
2019-04-17, 11:59

Celem projektu AQUARES jest poprawa narzędzi politycznych i rozwiązań
w zakresie gospodarki wodnej poprzez włączenie ponownego wykorzystania ścieków do krajowych, regionalnych i lokalnych planów rozwoju w celu promowania efektywnego wykorzystania zasobów ściekowych. Projekt zwiększy zdolność władz publicznych do proponowania zmian legislacyjnych
w zakresie ramowych dyrektyw dotyczących wody i wody pitnej. Projekt kładzie również nacisk na najlepsze praktyki w celu zapewnienia zgodności z normami jakości wody i promuje przyjęcie zrównoważonego rozwoju i ekoinnowacji
w rolnictwie, przemyśle, obszarach miejskich i rekreacyjnych. Wreszcie, projekt opiera się na doświadczeniach krajów partnerskich poprzez przyjęcie innowacji technologicznych i w zakresie zarządzania w dziedzinie ponownego wykorzystania wody w różnych sektorach.

Projekt jest realizowany w dwóch etapach. W pierwszej fazie projektu - od 2018 r. do 2021 r. - zrealizowane zostaną kluczowe działania projektowe. W latach 2021-2023, w drugiej fazie weryfikacji projektu, proponowane usprawnienia będą testowane i monitorowane przez przedstawicieli grup docelowych.
W drugie fazie, partnerzy konsorcjum projektu AQUARES nie tylko będą monitorować i testować, ale również będą informować odpowiednie instytucje europejskie o wdrażaniu i użyteczności wyników projektu.

Projekt AQUARES jest w 85% współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach programu Interreg Europe.

W dniach 27-29 marca 2019 r. w Mediolanie odbyło się drugie spotkanie projektowe i pierwsze międzynarodowe warsztaty na temat technologii recyklingu wody, zorganizowane przez Fundację Ochrony Środowiska
z Lombardii (FLA). Ponadto Instytut Wód Europejskich i Śródziemnomorskich
z Hiszpanii opacował metodologię oceny technologii i praktyk ponownego wykorzystania wody Częścią metodologii jest kwestionariusz rozprowadzany przez partnerów projektu wśród ich grup docelowych, a uzyskane dane posłużą do stworzenia Przewodnika aplikacyjnego dla technologii ponownego wykorzystania wody.

W ramach działań projektowych odbędą się spotkania i seminaria zarówno dla przedstawicieli firm, jak i dla ogółu społeczeństwa. Więcej informacji na temat terminów i miejsc spotkań można znaleźć na stronie internetowej projektu  www.interregeurope.eu/aquares, oraz https://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/doskonalenie-polityk-w-zakresie-ponownego-wykorzystania-wody-dla-oszczedzania-zasobow-w-regionach-europejskich-aquares/

Więcej informacji na temat proektu udzielą Państwu: Iwona Marcinkowska,
tel: (42) 663 30 45 oraz Michał Mikina, tel.: (42) 663 38 08. E-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

KONTAKT / AUTOR
Michał Mikina
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy