LCA4Regions "Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej"
Województwo Łódzkie przystąpiło do międzynarodowego projektu „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej (LCA4Regions)”. Projekt ten jest realizowany w ramach programu INTERREG Europa i jest nową inicjatywą Województwa Łódzkiego na rzecz promowania „zielonej gospodarki”, ochrony środowiska i rozsądnego wykorzystywania istniejących zasobów naturalnych.
2020-01-29, 09:49

Dzięki połączeniu tradycji, kultury i przedsiębiorczości Województwo Łódzkie rozwija się szczególnie dynamicznie, a modernizacja infrastruktury sprzyja potrzebom inwestorów i przedsiębiorców. Jednocześnie dla samorządu województwa ważne jest, aby mieszkańcy nie tylko żyli nowocześnie, ale i zdrowo.  Dlatego tak ważna jest dbałość o środowisko naturalne oraz jego zasoby. Sposób w jaki są one wykorzystywane wpływa bezpośrednio na środowisko, w którym żyjemy.

Województwo Łódzkie przystąpiło do międzynarodowego projektu „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej (LCA4Regions)”. Projekt ten jest realizowany w ramach programu INTERREG Europa i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki niemu zostanie przygotowany w ciągu najbliższych 3 lat plan działań pozwalający na wykorzystanie instrumentów cyklu życia w działaniach województwa, wspierający politykę zrównoważonego rozwoju regionu łódzkiego. LCA jako narzędzie umożliwia m.in. oszacowanie i ocenę potencjalnych zagrożeń dla środowiska wynikających z różnych procesów technologicznych, a następnie wybór najbardziej efektywnego modelu gospodarowania zasobami pod względem ekologicznym i ekonomicznym. LCA4Regions to jedna z pierwszych inicjatyw UE, która w tak kompleksowy sposób podchodzi do kwestii gospodarki obiegu zamkniętego, podkreślając znaczenie tworzenia spójnych i konsekwentnych polityk dla lepszego wykorzystania zasobów naturalnych. Oprócz przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych w projekcie biorą udział naukowcy, eksperci, praktycy zajmujący się tematyką cyklu życia, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne podmioty zainteresowane tym tematem.

Projekt LCA4Regions jest częścią licznych inicjatyw Województwa Łódzkiego na rzecz promowania „zielonej gospodarki”, ochrony środowiska i rozsądnego wykorzystywania istniejących zasobów naturalnych. Więcej o tym projekcie, a także o innych międzynarodowych projektach realizowanych przez Województwo Łódzkie, można dowiedzieć się na stronach internetowych:

www.interregeurope.eu,

bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty.

oraz na Facebooku pl-pl.facebook.com/lodzkiehouse

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do grona osób i podmiotów zainteresowanych tym oraz innymi projektami naszego województwa i skorzystania z możliwości jakie daje współpraca projektowa.

Poprawiajmy wspólnie jakość naszego życia !

KONTAKT / AUTOR
Tomasz Gąsiorowski
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy